Chemioterapia nie poprawia wyników leczenia wczesnego raka piersi u kobiet po menopauzie

  • Post category:Rak piersi

Wyniki badania RxPONDER opublikowane w „The New England Journal of Medicine” potwierdzają niedawne doniesienia, że część pacjentek z rakiem piersi można bezpiecznie leczyć bez chemioterapii.

Chodzi o kobiety chorujące na wczesnego raka piersi niskiego ryzyka w wieku pomenopauzalnym. Badanie  RxPONDER potwierdziło, że pacjentki z tej grupy nie muszą być poddawane poprzedzającej hormonoterapię chemioterapii, bowiem ten sam efekt terapeutyczny zapewnia im monoterapia hormonami.

W badaniu wzięło udział 5018 kobiet chorujących na hormonozależnego HER2-ujemnego raka piersi z przerzutami do 1–3 pachowych węzłów chłonnych. Zostały losowo przydzielone do grupy otrzymującej wyłączną hormonoterapię lub chemioterapię, a następnie hormonoterapię. 

Po ponad pięciu latach obserwacji nie stwierdzono różnic w czasie wolnym od choroby (DFS) pomiędzy badanymi grupami kobiet w wieku pomenopauzalnym. Z kolei kobiety przed menopauzą odnosiły z chemioterapii istotną korzyść (DFS 89% w grupie wyłącznej hormonoterapii, 93,9% w grupie terapii łączonej). W tej grupie pacjentek chemioterapia zmniejszała również ryzyko przerzutów odległych.

Źródło: termedia.pl; Zdjęcia: Axel Kock – stock.adobe.com