„Aktualności Medyczne” to kwartalnik o tematyce onkologicznej wydawany non profit przez Europäische Akademie für Naturheilverfahren und Umweltmedizin. Kierowany jest do wszystkich osób zainteresowanych tematyką zintegrowanego, nowoczesnego leczenia nowotworów: chorych onkologicznie, ich bliskich, lekarzy.
Na łamach „Aktualności Medycznych” publikują znani, cenieni i oddani sprawie skutecznego leczenia chorób nowotworowych lekarze oraz naukowcy z Polski i z zagranicy.


Czasopismo rozpowszechniane jest nieodpłatnie w formie drukowanej i elektronicznej.
Zapraszamy do lektury!

Subskrypcja czasopisma i newslettera

Chcesz otrzymywać nasz kwartalnik i newsletter z najnowszymi wiadomościami na temat zintegrowanego leczenia nowotworów? Zarejestruj się tutaj: