„Aktualności Medyczne” to kwartalnik o tematyce onkologicznej wydawany non profit przez Europäische Akademie für Naturheilverfahren und Umweltmedizin.

Informacje zgodnie z § 5 TMG:

Europäische Akademie für Naturheilverfahren und Umweltmedizin jest działem

Dr. Wasylewski GmbH
Dr. med. A.-H. Wasylewski
Grottkauer Strasse 24
12621 Berlin

Reprezentowany przez:
Dr. med. Andreas-Hans Wasylewski

E-mail: info@eanu.de

Zarejestruj się: 

Wpis do rejestru handlowego
Sąd rejestrowy: Berlin-Charlottnburg
Numer rejestracyjny: 106367 B

Odpowiedzialny za treść zgodnie z § 55 Abs.2 RStV:
Dr. med. Wasylewski

rozstrzygania sporów

Komisja Europejska zapewnia platformę internetowego rozstrzygania sporów (OS):
http://ec.europa.eu/consumers/odr Nasz adres e-mail znajduje się powyżej w stopce redakcyjnej. Nie jesteśmy skłonni ani zobowiązani do uczestniczenia w procedurach rozstrzygania sporów przed organem arbitrażowym konsumentów.

Odpowiedzialność za treść

Jako usługodawca jesteśmy odpowiedzialni zgodnie z § 7 Ab.1 TMG za własne treści po tych stronach zgodnie z ogólnymi przepisami. Zgodnie z §§ 8–10 TMG nie jesteśmy dostawcą usług jest zobowiązany do monitorowania przekazywanych lub przechowywanych informacji osób trzecich lub do badania okoliczności wskazujących na nielegalną działalność. Obowiązki usunięcia lub zablokowania wykorzystania informacji zgodnie z ogólnymi Przepisy pozostają nienaruszone. Odpowiedzialność w tym zakresie jest jednak możliwa dopiero od momentu uzyskania wiedzy o konkretnym naruszeniu. Po uświadomieniu sobie odpowiedniego Naruszenia, natychmiast usuniemy tę treść.

Odpowiedzialność za linki

Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których treść nie mamy wpływu. Dlatego nie możemy ponosić żadnej odpowiedzialności za te treści zewnętrzne. Do treści strony połączone zawsze są odpowiednim dostawcą lub operatorem stron odpowiedzialnych. Połączone strony zostały sprawdzone pod kątem możliwych naruszeń prawa w momencie łączenia. bezprawny Treści nie były rozpoznawalne w momencie łączenia.
Jednak stała kontrola treści stron, do których prowadzą linki, nie jest uzasadniona bez konkretnych dowodów naruszenia prawa. Po powiadomieniu o naruszeniu niezwłocznie usuniemy takie linki.

prawo autorskie

Treści i dzieła na tych stronach tworzone przez operatorów witryn podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, edycja, dystrybucja i wszelkiego rodzaju wykorzystywanie poza Ograniczenia praw autorskich wymagają pisemnej zgody odpowiedniego autora lub twórcy. Pliki do pobrania i kopie tej witryny  przeznaczone są wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku dozwolone.

O ile treść po tej stronie nie została utworzona przez operatora, uwzględnia się prawa autorskie stron trzecich. W szczególności treści osób trzecich są oznaczone jako takie. Jeśli nadal wiesz o naruszeniu praw autorskich, prosimy o notatkę. Po powiadomieniu o naruszeniu niezwłocznie usuniemy takie treści.

Źródło: https://www.e-recht24.de