Gdzie i jak najczęściej zakażamy się koronawirusem?

  • Post category:Koronawirus

Jest wiele opinii na temat możliwych dróg transmisji SARS-CoV-2. Za PAP podajemy sprawdzone informacje dotyczące sytuacji, w których najczęściej dochodzi do zakażenia.

1) Najczęściej zarażamy się podczas bezpośredniego kontaktu

Przebywając blisko (w promieniu mniejszym niż 1,5 metra) zakażonego SARS-CoV-2, lub mając z nim bezpośredni kontakt (np. przez uścisk dłoni) jesteśmy najbardziej narażeni na infekcję. Dzieje się tak, ponieważ kiedy osoby zakażone kaszlą, kichają, śpiewają, mówią lub oddychają, wydzielają aerozole, w których zawieszone są cząsteczki wirusa, a które mogą być przez nas wdychane lub osadzą się na błonach śluzowych nosa albo jamy ustnej. Stężenie aerozoli w powietrzu zmniejsza się w miarę odległości, ważne jest zatem zachowanie bezpiecznego dystansu.

2) Koronawirus czasem przenosi się drogą powietrzną

Niektóre infekcje bywają przenoszone przez małe cząstki zawieszone w powietrzu przez okres od minut do kilku godzin. Mogą one przemieszczać się wraz z prądami powietrza. Ten rodzaj transmisji jest częstszy w przypadku chorób typu gruźlica, odra i ospa wietrzna, jednak rzadziej ma miejsce w przypadku koronawirusa. Transmisje tego rodzaju najczęściej zdarzały się w zamkniętych pomieszczeniach o słabej wentylacji przy długotrwałej ekspozycji na aerozole zawieszone w powietrzu w wyniku np. wysiłku fizycznego, spiewu.

3) Rzadziej zarażamy się przez kontakt ze skażonymi powierzchniami

Aerozole mogą też „lądować” na powierzchniach i przedmiotach, gdzie wirus może pozostawać przez wiele godzin, a nawet dni. Istnieje możliwość zarażenia się przez dotykanie powierzchni lub przedmiotu, na którym znajduje się wirus, a następnie pocieranie ust, nosa lub oczu. Żywego wirusa wykrywano do 28 dni w temperaturze 20°C na powierzchniach takich jak szkło, stal nierdzewna i banknoty. Z kolei w temperaturze 40°C. zakaźny wirus przeżył na tych powierzchniach mniej niż 24 godziny. Uważa się jednak, że pośrednia transmisja wirusa nie jest powszechnym sposobem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

4) SARS-CoV-2 rzadko przenosi się z ludzi na zwierzęta i vice versa

SARS-CoV-2 może niekiedy przenosić się z ludzi na zwierzęta. Koty (domowe i duże koty), norki i psy miały pozytywny wynik testu na SARS-CoV-2 po kontakcie z ludźmi, o których wiadomo lub podejrzewa się, że byli zakażeni. Choć nie ma dowodów na to, że zwierzęta mają wpływ na rozprzestrzenianie się zakażeń u ludzi, raporty z zakażonych ferm norek wskazują, że w pewnych warunkach istnieje możliwość przeniesienia SARS-CoV-2 ze zwierząt na człowieka. Zaleca się ograniczanie kontaktów ze zwierzętami osób, u których podejrzewa się zakażenie SARS-CoV-2.

W jakich sytuacjach najczęściej następuje zakażenie?

  • W gospodarstwach domowych rozprzestrzenianie się wirusa następuje szybko tak wśród dorosłych, jak i dzieci, m.in. podczas dzielenia sypialni i rozmawiania przez 30 minut lub dłużej bez środków ochronnych typu maseczka.
  • Podobnie jak z gospodarstwami domowymi sprawa ma się ze zbiorowymi miejscami zamieszkania (więzienia, domy pracownicze, ośrodki opieki długoterminowej), gdzie częściej dochodzi do kontaktów międzyludzkich. Nawet jeśli mieszkańcy tych miejsc rzadko wychodzą na zewnątrz, obiekty te są ściśle połączone ze społeczeństwem za pośrednictwem pracowników i odwiedzających.
  • Za sytuacje zagrażające zarażeniem uznano także dłuższą (30-min.) rozmowę lub współdzielenie pojazdu z osobą „dodatnią”.
  • Koniecznie zachowujmy ostrożność w środkach transportu publicznego. Kilka badań wykazało, że transmisja koronawirusa może być szczególnie skuteczna w zatłoczonych, zamkniętych pomieszczeniach, gdzie jedna osoba może mieć wiele bliskich kontaktów w krótkim czasie i może dojść do zakażenia większej liczby osób.

Ryzyko transmisji w innych środowiskach, takich jak kościoły, restauracje, sklepy itd. jest nadal badane. Nie zapominajmy jednak, że podstawowe działania prewencyjne, takie jak zachowanie dystansu fizycznego, dezynfekowanie i częste mycie rąk i zasłanianie ust i nosa mogą skutecznie zmniejszać rozprzestrzenianie się SARS-CoV-2, ograniczając ryzyko zarażenia się tą groźną chorobą.

Źródło: medexpress.pl