Diagnostyka patomorfologiczna: błędne diagnozy i łamanie procedur. Raport NIK

Sposób organizacji polskiej patomorfologii i jej finansowanie uniemożliwiają pełną dostępność badań patomorfologicznych i nie zapewniają odpowiedniej jakości ich wykonania – wskazuje Najwyższa Izba Kontroli. Dane pochodzące z kontroli NIK przerażają. Schorzenia onkologiczne: 90 procent badań patomorfologicznych trzeba powtarzać albo poszerzać, co…

0 Komentarzy

Apel ministra zdrowia do pacjentów onkologicznych

„W trosce o państwa zdrowie zwracam się z apelem o zgłaszanie się do szpitali/oddziałów onkologicznych w przypadku podejrzenia nowotworu i nieprzerywanie podjętego leczenia onkologicznego. Pomyślność leczenia chorób nowotworowych zależy przede wszystkim od stadium zaawansowania choroby”. Apel ministra zdrowia prof.…

0 Komentarzy

Czy rak musi boleć?

Przyczynę bólu w choronie nowotworowej stanowi nie tylko sam nowotwór, ale często również samo leczenie przeciwnowotworowe lub choroby towarzyszące. Niezależnie od stadium choroby ponad połowa pacjentów doświadcza dolegliwości bólowych. Ból o różnym nasileniu odczuwa około 60% pacjentów z zaawansowaną…

0 Komentarzy