ESMO 2018 – doniesienia z zakresu nowoczesnej onkologii i leczenia wspomagającego

23 października zakończył się tegoroczny Kongres ESMO 2018 w Monachium. W tym roku jego mottem przewodnim było „zapewnienie dostępu do optymalnej opieki w chorobie nowotworowej”.

European Society of Medical Oncology opublikowało m.in. zaktualizowane zalecenia praktyki klinicznej dotyczące diagnozowania oraz leczenia raka wątrobowokomórkowego, mięsaków kości i rozsianego niedrobnokomórkowego raka płuca. W przypadku raka wątrobowokomórkowego zaprezentowano nowe nowe schematy postępowania daiagnostycznego i algorytmy leczenia, a także wytyczne dotyczące terapii miejscowej i systemowej lenwatynibem, regorafenibem, kabozantynibem, ramukirumabem i przeciwciałami anty-PD-1 (niwolumabem i pembrolizumabem) w stadium zaawansowanym. Wytyczne dotyczące przerzutowego niedrobnokomórkowego raka płuc koncentrują się na zaleceniach terapeutycznych wraz z aktualizacją roli immunoterapii i zastosowania terapii celowanych u pacjentów z guzami posiadającymi specyficzne mutacje genowe. Obejmują one również zalecenia dotyczące medycyny personalizowanej i nowe algorytmy leczenia. W mięsakach kości przedstawiono nowe algorytmy dotyczące diagnozy, oceny stopnia zaawansowania i strategii terapeutycznych dla trzech najczęściej występujących mięsaków kości. Jeśli chodzi o nowotwory płuca, przedstawiono dane przemawiające za tym, że neoadjuwantowe leczenie erlotynibem wydłuża czas wolny od progresji choroby u wybranych chorych na NDRP w stopniu zaawansowania IIIA/N2 z obecnością mutacji w genie EGFR.

Podczas kongresu przedstawiono także założenia francuskiego programu STAR: rozpoczętych przez grupę farmaceutów we współpracy z rządem francuskim telemedycznych konsultacji, mających na celu oszczędność czasu pacjenta w oczekiwaniu na chemioterapię oraz ekonomizację procesu przygotowywania chemioterapii. Okazuje się, że podtrzymywany przed i w trakcie chemioterapii telefoniczny kontakt z pielęgniarką lub internetowy przy pomocy formularza online umożliwia szybkie reagowanie w razie występujących efektów ubocznych leczenia, a także pozwala na oszczędność czasu pacjenta i pieniędzy płatnika. Francuscy pacjenci bardzo chętnie korzystają z tego rozwiązania, podnoszi bowiem jakość ich życia i skraca czas w oczekiwania na otrzymanie leczenia w ośrodku onkologicznym.

Prawie 300 lekarzy zajmujących się leczeniem raka piersi wzięło udział w ankiecie dotyczącej wiedzy o dostępnych metodach zachowania płodności. 37% z nich podało, że nigdy nie miało styczności z międzynarodowymi wytycznymi dotyczącymi zachowania płodności, 46,9% – ciąży po raku piersi i 34,8% – leczenia raka piersi w czasie ciąży. Dostępne metody zachowania płodności to krioprezerwacja nasienia męskiego, oocytów, zarodków oraz stosowanie agonistów hormonu uwalniającego gonadotropinę (GnRHa) i innych środków hamujących czynność jajników w trakcie chemioterapii. 

Nową, zaprezentowaną podczas ESMO inicjatywą edukacyjną są wytyczne dla pacjentów, dostępne bezpłatnie na stronie internetowej https://www.esmo.org/Patients/Patient-Guides. Na ten moment – brak wersji w języku polskim. 

(Źródło: onkonet.pl, zwrotnikraka.pl)