Spersonalizowana szczepionka przeciwnowotworowa połączona z atezolizumabem skuteczna w zaawansowanych guzach litych

Spersonalizowana szczepionka przeciwnowotworowa RO7198457 połączona z inhibitorem PD-L1 atezolizumabem wykazuje korzyści kliniczne u chorych z zaawansowanymi litymi nowotworami złośliwymi i jest dobrze tolerowana – dowodzą wyniki badania klinicznego fazy Ib zaprezentowane na AACR Virtual (22–24 czerwca).

RO7198457 jest wytwarzaną indywidualnie dla każdego pacjenta szczepionką przeciwnowotworową, bazującą na informacyjnym RNA (mRNA) pochodzącym z próbki guza i krwi poddanym sekwencjonowaniu. W jego trakcie identyfikowane są specyficzne dla nowotworu neoantygeny, z których wybiera się około 20  i generuje odpowiedni mRNA, co tworzy szkielet szczepionki, kapsułkowany w preparacie liposomalnym do podania dożylnego. Po podaniu szczepionka RO7198457 pełni dwojaką rolę: stymuluje wrodzony układ odpornościowy i koduje neoantygeny, które są wyrażane, przetwarzane i prezentowane na komórkach prezentujących antygen, co prowadzi do stymulacji przeciwnowotworowej odpowiedzi immunologicznej.

RO7198457 w formie monoterapii u 31 pacjentów okazała się bezpieczna. Badanie dotyczące połączenia szczepionki z atezolizumabem objęło 144 pacjentów z zaawansowanymi guzami litymi, m.in. niedrobnokomórkowym rakiem płuca, czerniakiem, potrójnie ujemnym rakiem piersi i rakiem urotelialnym po wcześniejszym leczeniu. Większość chorych miała niski poziom ekspresji PD-L1 zarówno na komórkach nowotworowych, jak i komórkach odpornościowych.

W fazie indukcji leczenia pacjenci otrzymywali jedną z różnych dawek RO7198457 (od 15 do 50 mikrogramów) raz w tygodniu przez sześć tygodni; siódmą i ósmą dawkę – co dwa tygodnie (później otrzymali jeszcze dawki przypominające). Atezolizumab natomiast przyjmowali co 21 dni. Leczenia było dobrze tolerowane, większość zdarzeń niepożądanych dotyczyła stopnia 1 lub stopnia 2. Jedynie siedmiu pacjentów przerwało leczenie z powodu skutków ubocznych wywołanych przez leczenie.

U dziewięciu chorych (8%) wystąpiła odpowiedź na leczenie, w tym jedna całkowita u pacjenta z rakiem jelita grubego. 53 chorych (49%) uzyskało stabilizację choroby. Po ocenie krwi obwodowej 63 pacjentów, zaobserwowano reakcje limfocytów T wywołane przez szczepionkę u 73% z nich.

Źródło: A. Soboń, termedia.pl; Zdjęcia: Kenishirotie – stock.adobe.com