Rak jajnika: olaparib w leczeniu podtrzymującym pierwszej linii

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła w grudniu 2018 roku inhibitor PARP olaparib do leczenia podtrzymującego pierwszej linii chorych z zaawansowanym rakiem jajnika, jajowodu lub otrzewnej posiadających mutacje w genach BRCA1 i BRCA2.

Nowo zatwierdzona terapia olaparibem przeznaczona jest dla tych pacjentek, u których wystąpiła całkowita lub częściowa odpowiedź na chemioterapię pierwszego rzutu przy użyciu pochodnych platyny. Dotąd w Stanach Zjednoczonych oraz Unii Europejskiej olaparib był wprawdzie stosowany w leczeniu nowotworu jajnika, ale jedynie w kolejnych rzutach choroby. Z tego powodu potencjał terapeutyczny inhibitora PARP nie mógł zostać w pełni wykorzystany. 

Najnowsze badania kliniczne (SOLO-1) ukazują, iż zastosowanie olaparibu na wcześniejszym etapie leczenia u nosicielek mutacji w genach BRCA1 i BRCA2 daje istotną korzyść w postaci wydłużenia czasu przeżycia. Badacze zaznaczają, że aby wdrożyć terapię olaparibem w pierwszej linii leczenia, należy jak najszybciej po zdiagnozowaniu choroby oznaczyć u pacjentek obecność mutacji BRCA. 

W związku z tym Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków zarejestrowała, także w grudniu, test BRACAnalysis CDx mający ułatwić identyfikację kobiet posiadających germinalną mutację genu BRCA, a więc kwalifikujących się do leczenia olaparibem. 

(Źródło: zwrotnikraka.pl)