Glikokortykosteroidy zmniejszają skuteczność immunoterapii

Retrospektywne badanie opublikowane w „Journal of Clinical Oncology” wykazało, że glikokortykosteroidy, zastosowane w momencie rozpoczęcia leczenia inhibitorami PD-1 lub PD-L1 mogą prowadzić do zmniejszenia skuteczności terapii u chorych na zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca.

Analizą objęto pacjentów z Memorial Sloan Kettering Cancer Center oraz z Institut Gustave Roussy we Francji. Badacze przeanalizowali historie ich choroby oraz leczenia. 90 spośród 640 chorych (14%) leczonych inhibitorem PD-L1 w monoterapii otrzymywało 10 mg i więcej prednizonu albo innego glikokortykosteroidu na dobę ze względu na obecne w momencie rozpoczęcia leczenia duszności, zmęczenie lub przerzuty do ośrodkowego układu nerwowego. Okazało się, że stosowanie glikokortykosteroidów wiązało się z obniżeniem u chorych poddawanych immunoterapii odsetka obiektywnych odpowiedzi, skróceniem czasu wolnego od progresji choroby oraz czasu przeżycia całkowitego.

Należy zatem stosować glikokortykosteroidy z ostrożnością i rozważyć użycie preparatów niesteroidowych w przypadku kwalifikacji do leczenia inhibitorami PD-1/PD-L1. Z kolei w przypadku przerzutów do ośrodkowego układu nerwowego nie powinno się z leczenia glikokortykosteroidami rezygnować. 

(Źródło: termedia.pl)