Napromienianie całego ciała w leczeniu nowotworów hematologicznych

Lekarzy i fizycy z Kliniki Onkologii i Radioterapii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku przeprowadzili po raz pierwszy w historii szpitala zabieg napromieniania całego ciała (TBI, total body irradiation) w terapii nowotworu hematologicznego, dołączając do nielicznych ośrodków w Polsce stosujących tą metodę.

TBI stosuje się przed allogenicznym przeszczepem szpiku, a jego celem jest zniszczenie komórek układu krwiotwórczego (w tym komórek nowotworowych) i wywołanie immunosupresji, która redukuje ryzyko odrzucenia przeszczepu.

Pierwsze tego typu napromienianie w UCK przeprowadzono przy użyciu najnowocześniejszej techniki VMAT (volumetric modulated arc therapy), umożliwiajacej – poprzez sterowanie komputerowe – ciągłą zmianę kształtu pola promieniowania, kierunku wiązki i mocy dawki, a tym samym uzyskanie optymalnego rozkładu dawki. Metoda VMAT umożliwia również skrócenie do minimum czasu napromieniania, co jest szczególnie ważne w leczeniu dzieci.

Prof. Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Renata Zaucha kierująca zespołem wdrażającym TBI zapoznawała się z tą metodą w czasie trzyletniego stażu naukowego w Hutchinson Cancer Research Center w Seattle. Do TBI z zastosowaniem VMAT konieczna jest odpowiednia aparatura i wysoko wykwalifikowany zespół, składający się z lekarzy, fizyków medycznych, techników elektroradiologii i serwisu technicznego.

Źródło: termedia.pl; Zdjęcia: ag visuell – stock.adobe.com