Radioterapia spersonalizowana – już możliwa

W Wielkiej Brytanii i Holandii testowane jest nowatorskie urządzenie do radioterapii spersonalizowanej MR Linac, diagnozujące położenie i rozmiary guza w czasie rzeczywistym, czyli podczas wykonywania zabiegu. Aparat składa się bowiem z rezonansu magnetycznego analizującego na bieżąco zasięg i położenie guza oraz z akceleratora wytwarzającego promienie rentgenowskie, skupiające się wyłącznie na nim. Napromienianie, skoncentrowane jedynie na nowotworze, oszczędza okoliczne zdrowe tkanki i umożliwia zastosowanie większej, skuteczniejszej dawki promieniowania. Według brytyjskich specjalistów MR Linac będzie szczególnie przydatny w leczeniu nowotworów płuc, pęcherza moczowego, jelita grubego oraz gruczołu krokowego u mężczyzn.

Kierownik badań klinicznych w Wielkiej Brytanii prof. Uwe Oelfke podkreśla, że jeszcze niedawno nawet nie marzono o tym, by połączyć w praktyce klinicznej rezonans magnetyczny z radioterapią. „Marzenie udało się wreszcie urzeczywistnić – mówi dr Alison Tree z Royal Marsden. – W przypadku raka płuca przydatne jest podanie większej dawki promieniowania, lecz nie zawsze jest to możliwe, gdyż w sąsiedztwie guza znajdują się ważne struktury. Nowy aparat pozwala lepiej zobrazować guza i upewnić się, że napromienianie będzie jedynie tam, gdzie jest potrzebne i nie wyrządzi żadnej szkody”.

Obecnie w Royal Marsden Hospital nową roadioterapią są eksperymentalnie leczeni pierwsi pacjenci; w 2019 r. drugi aparat MR Linac zacznie służyć pacjentom w Manchesterze. Z kolei w Holandii nowe urządzenie przechodzi testy w Amsterdamie oraz Utrechcie. 

(Źródło: PAP, mp.pl; Zdjęcia: © pix4U / Fotolia)