Immunoterapia daje mniej powikłań niż chemioterapia

Najnowsza metaanaliza opublikowana w Annals of Oncology dowodzi, że chorzy na zaawansowane nowotwory lite leczeni immunoterapią rzadziej doświadczają skutków ubocznych (rzadziej też umierają w związku z działaniami niepożądanymi) w porównaniu do pacjentów leczonych klasyczną chemioterapią.

Badanie objęło 12,7 tysiąca pacjentów onkologicznych leczonych w ramach 22 badań klinicznych. Przede wszystkim badania kliniczne II I III fazy wykazały wyższą skuteczność leczenia inhibitorami immunologicznych punktów kontroli (immune checkpoint inhibitors) w stosunku do klasycznej chemioterapii. Ponadto u pacjentów leczonych przeciwciałami anty PD-1, anty PD-L1 oraz anty CTLA-4 rzadziej występowały działania niepożądane w porównaniu do chorych poddanych standardowej chemioterapii.

Niepożądane skutki leczenia immunoterapią i chemioterapią różnią się nasileniem, rodzajem oraz mechanizmem powstawania. Celem metaanalizy była ocena ilości nasilonych działań niepożądanych, uwzględniono w niej działania niepożądane o nasileniu minimum G3 (w skali CTCAE). Uwzgledniono także odsetek wszystkich działań niepożądanych, odsetek zakończonych terapii z powodu silnych działań niepożądanych oraz odsetek zgonów spowodowanych leczeniem. Pod uwagę wzięto zwłaszcza zmęczenie, biegunkę, ostrą niewydolność nerek, zapalenie jelit, niezakaźne zapalenie płuc i niedoczynność tarczycy spowodowane leczeniem.

W grupie pacjentów poddanych immunoterapii działania niepożądane w stopniu 3. lub wyższym stwierdzono u 16,5% chorych. W grupie otrzymującej chemioterapię takich działań niepożądanych doświadczyło 41,09% osób. Ponadto w pierwszej grupie odnotowano niższy odsetek wszystkich działań niepożądanych, mniej przerwanych terapii z powodu skutków ubocznych i mniej zgonów spowodowanych działaniami niepożądanymi leczenia. Osoby leczone chemioterapią częściej doświadczały zmęczenie (25,1% w stosunku do 15,83% podczas podawania immunoterapeutyków), biegunek (14,97% w stosunku do 11,13%) i ostrej niewydolności nerek.

Źródło: M. Koblańska, termedia.pl; Zdjęcia: bigy9950 – stock.adobe.com