Long COVID rzadki u dzieci

  • Post category:Koronawirus

Nowe dane dotyczące przebiegu COVID-19 wśród dzieci i młodzieży, pochodzące z Wielkiej Brytanii, wydają się przeczyć zasadności szczepień w tej grupie wiekowej.

Dzieci i młodzież rzadko poważnie przechodzą COVID-19. Jednym z argumentów wysuwanych przez zwolenników szczepień wszystkich po ukończeniu 12. roku życia, jest long Covid, który może wystąpić nawet po łagodnym przechorowaniu koronawirusa, przejawiając się m.in. zmęczeniem, trudnościami z koncentracją, ograniczeniem wydolności organizmu, utrzymującymi się przez kilka tygodni, a nawet miesięcy.

Jak często long Covid występuje u dzieci i młodzieży, nie było dotąd wiadomo. Prospektywne badanie kohortowe opublikowane w czasopiśmie „The Lancet” wykazało, że long Covid pojawia się u dzieci stosunkowo rzadko, dotykając 4,4% pacjentów z tej grupy wiekowej. Do badania włączono raporty dotyczące przebiegu COVID-19 u 1734 dzieci z dodatnim wynikiem testu PCR w wieku od 5 do 17 lat, które rodzice lub opiekunowie prawni sporządzili między 1 września 2020 a 22 lutego 2021 roku.

Objawy koronawirusa utrzymywały się u uczestników badania średnio przez trzy do sześciu dni. Najczęściej wymieniano ból głowy (62,2%) i zmęczenie (55%). Według autorów badania potwierdza to, że dzieci zwykle lekko przechodzą COVID-19 i szybko wracają do zdrowia. Młodsze dzieci (w wieku od 5 do 11 lat) radziły sobie z chorobą szybciej (średnio w ciągu pięciu dni) aniżeli dzieci starsze (w wieku od 12 do 17 lat), które chorowały średnio przez siedem dni.

W odniesieniu do Long Covid potwierdzono również, że ryzyko jego wystąpienia wzrasta wraz z wiekiem: odsetek osób, które nadal wykazywały jego objawy po czterech tygodniach wynosił 4,4% w całej grupie badanej: 3,1% wśród dzieci w wieku od 5 do 11 lat i 5,1% w grupie 12-17 latków. Zgłaszały one zwykle trzy (najczęstsze) objawy: zmęczenie (84,4%), ból głowy i utratę węchu (po 77,9%).

Źródło: thelancet.com; Zdjęcia: Konstantin Yuganov – stock.adobe.com