Niski poziom kwasów omega-3 to czterokrotnie wyższe ryzyko śmierci z powodu COVID-19

  • Post category:Koronawirus

Wyniki pierwszego badania na ten temat potwierdzają bezpośredni związek między poziomem kwasów tłuszczowych a śmiertelnością z powodu Covid-19.

Pilotażowe badanie przeprowadzone przez amerykańskich naukowców dostarcza pierwszych dowodów na to, że wyższy poziom kwasów omega-3 we krwi jest związany z niższym ryzykiem zgonu z powodu Covid-19. Według autorów badania kwasy tłuszczowe omega-3 mają silne działanie przeciwzapalne, dzięki czemu mogą osłabiać burzę cytokinową.

Już wcześniej publikowano artykuły sugerujące korzystny wpływ kwasów omega-3 na przebieg infekcji koronawirusem. Badanie Amerykanów objęło 100 pacjentów chorujących na Covid-19, których podzielono na cztery grupy po 25 osób na podstawie poziomów kwasów omega-3 we krwi.

W grupie pacjentów z najwyższym poziomem kwasów omega-3 zmarła tylko jedna osoba. W pozostałych grupach o niższych wskaźnikach zmarło trzynaście osób. Względne ryzyko śmiertelności było zatem około czterokrotnie wyższe u osób z niższym poziomem kwasów omega-3. Dane te uzyskano po skorygowaniu takich czynników jak płeć i wiek pacjentów.

„Choć to pilotażowe badanie nie spełnia standardowych progów istotności statystycznej, dostarcza mocnych dowodów na korzystny wpływ kwasów omega-3 na zmniejszenie ryzyka wystąpienia niepożądanych skutków COVID-19” – mówi Arash Asher, współautor badania.

Obecnie badacze analizują nie tylko możliwości zapobiegania ciężkiemu przebiegowi Covid-19 za pomocą dostarczania kwasów omega-3, ale także badają możliwość zastosowania poziomu kwasów omega-3 jako biomarkera służącego przewidywaniu śmiertelności w przypadku zachorowania na koronawirusa.

Źródło: tylkomedycyna.pl; Zdjęcia: heidelbourg – stock.adobe.com