Nowy unijny plan walki z rakiem ma ruszyć jeszcze w tym roku

Pod koniec 2020 r. Unia Europejska ma rozpocząć realizację nowego planu walki z chorobami nowotworowymi. Komisja Europejska zaprezentowała go oficjalnie 22 września.

W 27 krajach UE do końca 2020 r. na nowotwory zachoruje 2,7 miliona osób, a 1,3 miliona pacjentów onkologicznych umrze. W kolejnych latach ma być jeszcze gorzej: do końca 2035 r. na choroby nowotworowe może zapaść nawet 4,3 miliona osób.

„Chcemy temu zapobiec, stąd idea nowego planu walki z nowotworami, który zacznie być wdrażany jeszcze pod koniec 2020 r. i będzie realizowany do końca 2030 r.” – powiedział podczas X Letniej Akademii Onkologicznej dla Dziennikarzy w Warszawie prof. Konrad Rydzyński, członek Rady Misji odpowiedzialnej za przygotowanie nowego planu. Plan ma być realizowany pod hasłem „Pokonać nowotwór” w ramach programu Horizon Europe.

Komisja Europejska w latach 2007-2020 przeznaczyła na badania nad nowotworami 2,8 mld euro, finansując ponad 1,7 tys. projektów. „Uzyskany postęp nie był jednak wystarczający. Panuje opinia, że wadą tego systemu było rozdrobnienie i niedostateczna koordynacja finansowania z innymi działaniami Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. Potrzebna jest zmiana podejścia do walki z nowotworami, zaproponowano zatem bardziej kompleksowe podejście, wzorowane ideowo na amerykańskim programie lotu na Księżyc” – tłumaczył prof. K. Rydzyński.

Nowa inicjatywa stawia sobie za cel uratowanie przed śmiercią z powodu raka do 2030 r. (czyli w w dekadę) co najmniej 3 milionów Europejczyków poprzez wyrównanie nierówności w dostępnie do diagnostyki i leczenia nowotworów. Jest on różni tak w samej Unii, jak i na terytorium poszczególnych krajów.

Większy nacisk ma być położony na badania przesiewowe, na lepszą opiekę nad wszystkimi pacjentami bez względu na wiek i rodzaj choroby nowotworowej, także cierpiącymi na nowotwory rzadkie, tak dziećmi, jak i dorosłmi, osobami starszymi i pacjentami w trudnej sytuacji społecznej i ekonomicznej.

W tym celu planowuje się utworzenie Europejskiego Centrum Danych Pacjentów Nowotworowych umożliwiającego analizę i zwiększenie efektywności terapii oraz Sieci Kompleksowych Ośrodków Onkologicznych dla poprawy jakości opieki oraz badań nad nowotworami. Z kolei sieć Żywych Centrów Innowacji w Onkologii ma usprawnić wdrażanie nowych innowacyjnych technologii walki z nowotworami. Proponowane działania obejmą badania naukowe, wdrożenie innowacji, wsparcie infrastruktury, zmiany legislacyjne oraz edukację zdrowotną.

Przedsięwzięcie jest szansą dla polskich ośrodków onkologicznych, które mogą włączyć się w realizację programu – uważa prof. Rydzyński. Zwraca jednak uwagę, że trzeba to zrobić jak najszybciej, jak tylko zostaną one uruchomione, potem może to być już znacznie trudniejsze. „Największe nakłady na realizację misji zostaną uruchomione w pierwszych latach, żeby jak najszybciej rozkręcić jej działalność” – tłumaczy ekspert.

Źródło: rynekzdrowia.pl, pap.pl