Pierwszy Lung Cancer Unit w Polsce

  • Post category:Rak płuca

Pierwszy w Polsce Lung Cancer Unit, czyli Centrum Diagnostyki i Leczenia Raka Płuca, utworzony został przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku i Uniwersytecki Szpital Kliniczny. Jednostka zatrudnia zespół doświadczonych specjalistów i dysponuje odpowiednim zapleczem diagnostyczno-terapeutycznym, zapewniającym pełny dostęp do wszystkich nowoczesnych metod służących rozpoznaniu i leczeniu raka płuca.

Model mający na celu podniesienie skuteczności leczenia raka płuca i jego optymalizację, wypracowany i wdrożony Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym (USK) w Białymstoku zakłada także współpracę ze specjalistami radioterapii z Białostockiego Centrum Onkologii (BCO).

Kliniczna „ścieżka diagnostyczno-terapeutyczna” chorych na raka płuca opracowywana była przez trzy lata w ramach projektu naukowego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku MOBIT przez specjalistów będących jednocześnie pracownikami USK. Badacze nie mają wątpliwości, że zastosowanie multidyscyplinarnego podejścia do diagnostyki i leczenia raka płuca przynosi nieporównanie wyższe efekty od funkcjonującego obecnie w naszym kraju „tradycyjnego” modelu, dlatego zdecydowali się przekształcić zespół placówki i infrastrukturę diagnostyczno-leczniczą w Lung Cancer Unit.

Wszystkie kluczowe decyzje dotyczące leczenia podejmowane są podczas konsyliów przez wielodyscyplinarne zespoły USK i BCO, nie zaś jednoosobowo.

W tradycyjnym, funkcjonującym obecnie modelu leczenia raka płuca na każdym z etapów diagnostyki i terapii pacjent oraz odpowiedzialność za opiekę są przekazywane następnemu, nowemu lekarzowi, działającemu najczęściej w pojedynkę. Powoduje to znaczące wydłużenie procesu diagnostycznego, fragmentaryczną wiedzę na temat historii choroby pacjenta i stanu jego zdrowia oraz słabą koordynację procesu leczenia. Od podejrzenia raka płuca do postawienia diagnozy upływają często długie miesiące. Pacjent onkologiczny „wędruje” pomiędzy poszczególnymi specjalistami „z wynikami badań w ręku”, czeka w kolejce do kolejnej poradni, oddziału.Tymczasem planowanie, nadzór i ocena efektów terapii, leczenie powikłań czy nawrotów również wymaga stałego zaangażowania specjalistów.

Optymalna dla chorego forma Lung Cancer Unit wymusza zaangażowanie wszystkich specjalistów w diagnostykę i leczenie pacjenta od samego początku i na każdym jego etapie.

Rak płuc nadal jest główną przyczyną zgonów z powodu nowotworów na całym świecie. Choć wdraża się nowe formy terapii, przeżycia pięcioletnie odnotowuje się jedynie u mniej niż 20% chorych. Przyczyną jest głównie późna zgłaszalność do lekarza, a więc zaawansowane stadium choroby, które uniemożliwia zabieg operacyjny.

Na temat wczesnych objawów raka płuc przeczytaj koniecznie: Obserwuj i badaj się, czyli jak wcześnie wykryć raka płuca, Newsletter na maj 2019, www.eanu.de

(Źródło: medexpress.pl)