Prosty test krwi wykryje raka piersi

  • Post category:Rak piersi

W niemieckim Heidelbergu opracowano i skomercjalizowano test HeiScreen, skuteczne i wartościowe narzedzie w diagnostyce i badaniach przesiewowych raka piersi. HeiScreen już niedługo może znacząco poprawić wskaźniki wczesnego wykrywania raka piersi: „Badanie krwi opracowane przez nasz zespół badawczy to nowy, rewolucyjny sposób na nieinwazyjne wykrywanie raka piersi i szybkie zastosowanie biomarkerów w badaniu krwi” – wyjaśnia prof. Christoph Sohn, dyrektor medyczny Kliniki Ginekologii w Heidelbergu.

Do tej pory „złoty standard” w badaniach przesiewowych w kierunku raka piersi stanowiła mammografia. Nowe badanie krwi nie czyni jej zbędnym, podkreśla dr Ch. Sohn, ale oferuje jej ważne uzupełnienie. Test może okazać się wartościowym narzędziem diagnostycznym szczególnie dla młodszych kobiet, których nie są obejmują praogramy badań mammograficznych.

Test może wspierać inne, skuteczniejsze od mammografii procedury diagnostyczne, takie jak USG lub MRI.

W kilku mililitrach krwi można wykryć nawet małe guzy

Nowa metoda ma na celu wykrywanie raka za pomocą biomarkerów, a tym samym poszerzenie spektrum diagnostycznego bazującego na mammografii, ultrasonografii lub rezonansie magnetycznym.

We krwi kobiet cierpiących na raka piersi zidentyfikowano 15 różnych biomarkerów (miRNA i markerów metylacji), za pomocą których można wykryć nawet małe guzy. Badanie krwi HeiScreen oparte jest na płynnej biopsji, wykrywającej wolnokrążące kwasy nukleinowe pochodzące z komórek nowotworowych lub DNA nowotworu we krwi. We krwi kobiet cierpiących na raka piersi zidentyfikowano 15 różnych biomarkerów, za pomocą których można wykryć nawet małe guzy. Do przeprowadzenia testu wystarczy kilka mililitrów krwi. Powinno go być w stanie wykonać dowolne laboratorium analityczne.

Szpital Uniwersytecki w Heidelbergu od wielu lat prowadzi badania nad płynną biopsją. W ciągu ostatnich 12 miesięcy naukowcy z tego ośrodka objęli badaniem grupę ponad 900 kobiet, z czego ponad 500 chorych na raka sutka i około 400 kobiet zdrowych. Docelowo badanie obejmie 2000 pacjentek i będzie kontynuowane jako badanie wieloośrodkowe.

Wyniki badań na grupie 500 pacjentek z rakiem piersi wykazują ogólną wrażliwość testu na poziomie 75%. Zauważono przy tym różnice związane z wiekiem: na przykład czułość testu wynosi 86% dla kobiet poniżej 50. roku życia i 60% dla kobiet powyżej 50. roku życia. Różnice w grupach wiekowych mogą wynikać z różnych stadiów nowotworu i związanej z nimi ekspresji miRNA.

Diagnostyka raka piersi przy użyciu badania krwi także chroni pacjentki: „Nowa procedura oparta na badaniu krwi jest znacznie mniej stresująca dla kobiet, ponieważ nie jest ani bolesna, ani związana z ekspozycją na promieniowanie” – mówi prof. Sarah Schott, dyrektor sekcji Translational Gynecology and Head of Family Cancer w Uniwersyteckiej Poradni Ginekologicznej Heidelberg, która prowadzi projekt wspólnie z dr. Ch. Sohnem.

Zdaniem naukowców test zapewnia wysoką dokładność i skraca czas oczekiwania na wynik do minimum, przy czym wynik nie zależy od wielkości i rodzaju guza oraz wieku pacjenta. Dzięki testowi HeiScreen możliwe jest wykrycie choroby nowotworowej na bardzo wczesnym etapie. 

(Źródło: deutsch.medscape.com)