Orzechy włoskie hamują rozwój raka piersi

  • Post category:Rak piersi

Czasopismo „Nutrition Research” donosi o niezwykłym badaniu przeprowadzonym przez zespół prof. W. Elaine Hardman z Marshall University Joan C. Edwards School of Medicine. Wykazało ono, że jedzenie orzechów włoskich może hamować rozwój raka piersi i zmniejszać żywotność nowotworowych.

Badacze udowodnili, że spożywanie przez pacjentki chorujące na raka piersi dwóch uncji (56,7 grama) orzechów włoskich dziennie przez dwa tygodnie w sposób wyraźny zmieniło ekspresję genów w guzach nowotworowych piersi.

„Z naszych wcześniejszych badań wiemy, że spożywanie orzechów włoskich spowolniło wzrost raka piersi i/lub zmniejszyło ryzyko rozwoju tego raka u myszy” – mówi prof. W. Elaine Hardman. – „Opierając się na tych badaniach, nasz zespół postawił hipotezę, że spożycie orzechów zmieniłoby ekspresję genów, w potwierdzonych badaniem histopatologicznym przypadkach raka piersi u kobiet w kierunku, który hamowałby rozwój raka”.

W pierwszym badaniu klinicznym wzięły udział kobiety z guzami piersi i wskazaniami do przeprowadzenia badań oraz biopsji. Losowo przydzielono je do grupy spożywającej orzechy lub grupy kontrolnej. Po poddaniu się biopsji kobiety z grupy badanej zaczęły spożywać dwie uncje orzechów włoskich dziennie przez okres dwóch tygodni. Badania histopatologiczne wycinków pobranych podczas biopsji potwierdziły raka piersi u wszystkich kobiet, które uczestniczyły w badaniu. Około dwa tygodnie po biopsji chirurgicznie pobrano dodatkowe próbki z tkanek nowotworowych.

Zarówno u pacjentek z grupy spożywającej orzechy, jak i z grupy kontrolnej, określono zmiany w ekspresji genów w próbce chirurgicznej w porównaniu do wartości wyjściowych określonych na podstawie biopsji. Okazało się, że regularne jedzenie orzechów włoskich w sposób istotny zmieniło ekspresję 456 przebadanych genów obecnych w komórkach nowotworowych. Aktywacji uległy szlaki promujące apoptozę i adhezję, natomiast zahamowaniu – szlaki promujące proliferację i migrację komórek nowotworowych.

„Wyniki te potwierdzają hipotezę, że u ludzi spożycie orzechów włoskich może hamować wzrost i przeżycie nowotworów piersi – podsumowuje prof. W.E. Hardman. – Potrzebne będą dodatkowe badania na większą skalę, aby potwierdzić klinicznie, że spożycie orzechów włoskich rzeczywiście zmniejsza ryzyko zachorowania na raka piersi lub jego nawrotu”.

(Źródło: P. Wernicki, naukawpolsce.pap.pl; rynekzdrowia.pl)