Tereny zielone obok twojego domu – gwarancja zdrowych płuc

W czasie wrześniowego kongresu Europejskiego Towarzystwa Oddechowego (ERS) w Paryżu norwescy naukowcy zaprezentowali wyniki badania RHINESSA, z którego wynika, że dzieci mieszkające pobliżu terenów zielonych mają mniej problemów oddechowych. Rzadziej występuje u nich w wieku dorosłym astma czy świszczenie w płucach.

Zespół badaczy pod kierownictwem dr Ingrid Nordeide Kuiper ze szpitala Uniwersytetu Haukeland w Bergen przeanalizował dane pochodzące od 5415 mieszkańców Estonii (z miasta Tartu), Islandii (Reykjavik), Szwecji (Uppsala, Umea i Gothenburg) oraz Norwegii (Bergen) w wieku od 18 do 52 lat.

Monitoring stanu zdrowia uczestników badania obejmował m.in. występowanie dolegliwości ze strony układu oddechowego: duszności, uczucia ciężkości w klatce piersiowej, świstów oddechowych niezwiązanych z infekcją, wybudzeń z powodu bezdechu lub płytkiego oddechu, kaszlu lub ataku astmy. W badaniu uwzględniono również przyjmowanie leków na astmę. Aż u 12% poddanych badaniu zaobserwowano trzy dolegliwości ze strony układu oddechowego, u około 8% poważne świsty, natomiast u ponad 9% astmę o późnym początku.

Okazało się, że u tych z badanych, którzy od najmłodszych lat zamieszkiwali w miejscach o zanieczyszonym powietrzu, częściej występowały zaburzenia oddechowe w wieku dorosłym, jak również po dziesiątym roku życia częściej dochodziło u nich do rozwoju astmy. Ryzyko problemów oddechowych w przyszłości było wyższe o 21% w Uppsali i o 23% w Bergen ze względu na narażenie na zanieczyszczenie PM10 (pyłami stałymi o średnicy do 10 mikrometrów). W Bergen zauważono ponadto związek pomiędzy częstszym występowaniem problemów oddechowych i astmy po ukończeniu 10 lat a narażeniem na obecność w powietrzu dwutlenku azotu oraz pyłu zawieszonego PM2,5.

I odwrotnie: zamieszkiwanie w pobliżu terenów zielonych wiązało się ze spadkiem ryzyka świstów i innych objawów ze strony układu oddechowego w wieku dorosłym. U osób mieszkających przed dziesiątym rokiem życia w Tartu w sąsiedztwie terenów zielonych ryzyko świstów w płucach było o 71% niższe w porównaniu z mieszkańcami tego miasta z innych dzielnic.

Dr Ingrid N. Kuiper zaznacza: „Musimy jeszcze przeanalizować uzyskane wyniki, zanim będziemy mogli wyciągnąć ostateczne wnioski. Liczymy jednak, że nasze badanie znacznie poszerzy wiedzę na temat długofalowych efektów zanieczyszczenia powietrza, jak również kontaktów z terenami zielonymi” (tłum. PAP). Jak mówi, praca jej zespołu może przyczynić się do poprawy zdrowia publicznego, m.in. wpływając na planowanie miejskiej infrastruktury. 

(Źródło: PAP)