Wakacje od chemioterapii? W leczeniu spersonalizowanym możliwe

O personalizacji leczenia onkologicznego, najnowszych możliwościach terapii zindywidualizowanej i wakacjach od chemioterapii.

Dr n. med. Adrianna Makarewicz z Centrum Onkologii w Bydgoszczy przystępnie przybliża temat personalizacji leczenia w codziennej praktyce klinicznej. „Mamy coraz więcej możliwości personalizacji leczenia, przede wszystkim indywidualizację możemy uzależnić od statusu mutacji, a także wcześniejszego leczenia uzupełniającego, planowanego celu terapii, możliwości terapii podtrzymującej i profilu bezpieczeństwa”. 

Klinicystka tłumaczy: „Wybór terapii i czas jej trwania zależy do lekarza prowadzącego. U chorych bez przeciwwskazań do intensywniejszego leczenia regułę stanowi stosowanie chemioterapii co najmniej dwulekowej z dodatkiem leku biologicznego. Istnieją możliwości łączenia wszystkich podtypów chemioterapii z dowolnymi przeciwciałami. Jeśli nastąpią powikłania, możemy zastosować inne przeciwciało”. 

W terapii personalizowanej należy brać pod uwagę modyfikację leczenia w zależności od indywidualnej reakcji na terapię i stanu pacjanta. Niekiedy wskazane są „wakacje od chemioterapii”. „W mojej opinii kandydatami do tzw. wakacji od chemioterapii są chorzy leczeni już długo, przynajmniej od roku; są też pacjenci, którzy nawet jeżeli pierwotnie uzyskali częściową remisję, to w kolejnych badaniach osiągnęli stabilizację; oraz chorzy, u których występują powikłania hematologiczne czy też polineuropatia powyżej stopnia drugiego. W przypadku uporczywego stosowania chemioterapii u tych pacjentów, gdy mamy toksyczność trzeciego stopnia, jesteśmy zmuszeni do całkowitego przerwania tego leczenia – wówczas pacjenci mogą wypaść z programu lekowego. Dlatego też uważam, że właśnie w tej grupie chorych lepsze jest zaprzestanie stosowania chemioterapii i stosowanie samego przeciwciała” – podsumowuje dr Adrianna Makarewicz.

Źródło: termedia.pl; Zdjęcia: Elnur – stock.adobe.com