Badania genetyczne w profilaktyce przeciwnowotworowej

Profilaktyka przeciwnowotworowa jest szczególnie zalecana osobom genetycznie predysponowanym do rozwoju choroby nowotworowej. Wraz z portalem Zwrotnik Raka (www.zwrotnikraka.pl) podpowiemy, jak wykonać badanie genetyczne w kierunku nowotworu.

Wiele schorzeń uwarunkowanych genetycznie ujawnia się już we wczesnym dzieciństwie. Jednak w przypadku części z nich muszą wystąpić dodatkowe czynniki środowiskowe, które „wyzwalają” rozwój choroby. Chodzi tu głównie o choroby nowotworowe, gdzie środowiskowe czynniki kancerogenne odgrywają bardzo ważną rolę. Warto zatem – jeśli podejrzewamy, że możemy zaliczać się do „genetycznej grupy ryzyka” – wykonać odpowiednie badania genetyczne, aby następnie wdrożyć skuteczną profilaktykę przeciwnowotworową.

Badania DNA w kierunku chorób nowotworowych można wykonać w Polsce w niektórych placówkach medycznych. Można także zlecić je internetowo, chociażby za pośrednictwem strony Zdrowegeny.pl gromadzącej ofertę największych laboratoriów. Realizacja takiego badania jest prosta. Wymagane jest jedynie oddanie niewielkiej próbki krwi żylnej w punkcie pobrań.

Badanie genetyczne w kierunku nowotworu zasadza się na sekwencjonowaniu materiału genetycznego i wyszukiwaniu w nim określonych mutacji. Przeprowadza się testy w kierunku najczęstszych dla danej populacji mutacji w danym genie bądź. Istnieje też inna możliwość: w ramach Sekwencjonowania Nowej Generacji określa się wszystkie mutacje występujące w genie.

Dzięki świadomości, że obecność mutacji genetycznej odpowiedzialnej za dany typ nowotworu wielokrotnie zwiększa ryzyko zachorowania na raka, nosiciele wadliwych genów mogą podjąć określone działania profilaktyczne:

  • W pierwszej kolejności powinni częściej wykonywać badania umożliwiające wczesne wykrycie zmian nowotworowych, w zależności od typu nowotworu USG, MR, mammografię lub badania endoskopowe.
  • Warto również sprawdzać obecność we krwi markerów nowotworowych, substancji wydzielanych przez tkanki w trakcie stanów zapalnych lub rozwoju procesów nowotworowych.
  • W szczególnych przypadkach osoby genetycznie obciążone ryzykiem rozwoju nowotworu, głównie raka piersi i jajnika, korzystają z zabiegów chirurgicznych. W wymienionych typach nowotworów wskazaniem do profilaktycznego chirurgicznego usunięcia jajników lub piersi jest obecność mutacji w genach BRCA1 i BRCA2. Mają one silny związek z rzeczywistym wystąpieniem tych nowotworów w przyszłości.
  • Niezmiernie ważne jest wdrożenie samodzielnych działań w codziennym życiu: odpowiedniej diety, aktywności fizycznej (odpowiednia dawka ruchu każdego dnia), unikania używek (tytoniu, alkoholu, nadużywania leków). Sposób żywienia i codziennego funkcjonowania ma wpływ na wszystkie procesy fizjologiczne i biochemiczne zachodzące w ludzkim organizmie. Na dietę antyrakową winny składać się z naturalne, pozyskiwane w sposób tradycyjny i ekologiczny produkty, w której obecne są świeże warzywa i owoce (źródło antyoksydantów), nieskażone i nieprzetworzone mięsa, niemodyfikowane genetycznie rośliny strączkowe i pełnowartościowe tłuszcze. 

(Źródło: zwrotnikraka.pl)