Codzienność młodych z nowotworem: zadłużenie i problemy w pracy

Naukowcy z Uniwersytetu w Kolorado zrealizowali jedno z największych badań na temat związków raka z ryzykiem zawodowym u młodych dorosłych dotkniętych chorobą nowotworową. Objęło ono 872 osób w wieku od 18 do 39 lat przed upływem pięciu lat od diagnozy, lecz minimum rok po zakończeniu leczenia. Do grupy badanej weszło 241 młodych ludzi, którzy chorowali na raka piersi, 126 na raka tarczycy, 126 na białaczki bądź chłoniaka i 342 wyleczonych z innych nowotworów.

Choroba nowotworowa lub jej leczenie znacząco utrudniały sprostanie wymogom fizycznym pracy u 58% uczestników badania. Z kolei 54% uznało, że rak lub terapia przeciwnowotworowa ograniczały zdolność psychiczną do podejmowania zadań związanych z wykonywaniem pracy. Wśród 872 osób wyleczonych aż 14,4% było zmuszonych do korzystania z pożyczek przekraczających 10 tysięcy dolarów, natomiast bankructwo dotknęło 1,5% chorych albo ich rodzin. 

Co ciekawe, okazało się także, że poszczególne typy nowotworów i formy terapii wpływają różnie na kondycję finansową chorujących młodych dorosłych. Najsilniejszy wpływ na codzienne funkcjonowanie i jakośc pracy okazuje się mieć chemioterapia. Pacjenci leczeni chemioterapią ponad trzy razy częściej zgłaszali niedogodności psychiczne i trzy razy częściej niż osoby poddawane innym rodzajom terapii zaciągali pożyczki przekraczające 10 tysięcy dolarów. 

Ponieważ projekt, w ramach którego prowadzono badanie łączy doświadczenie badaczy z różnorodnymi szkoleniami organizowanymi w głównych centrach leczenia nowotworów w USA, możliwe było pozyskanie i przeanalizowanie danych pochodzących od młodych chorych, którzy korzystali z nowszych, nie opartych na chemioterapii metod leczenia. 

Różne opcje terapeutyczne niosą za sobą nie tylko inne wyniki długoterminowe, ale i inne skutki ubocznymi przy wykonywaniu pracy zawodowej. Ryzyko zadłużenia, nieobecności w pracy i innych niedogodności fizycznych i psychicznych zawsze jest jednak wśród chorujących na nowotwory podwyższone. 

(Źródło: termedia.pl)