Ministerstwo Zdrowia rozszerzy wskazania do terapii protonowej

Ministerstwo Zdrowia planuje dodanie do wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego czterech nowych wskazań do protonoterapii nowotworów zlokalizowanych w okolicy głowy i szyi, poza narządem wzroku, dotąd nieobjętych finansowaniem ze środków publicznych.

Chodzi o zdiagnozowane u dzieci nowotwory podstawy czaszki i okolicy okołordzeniowej: struniaka lub chrzęstniakomięsaka. Ponadto refundacja zostanie objęta protonoterapia nowotworów wieku dorosłego zlokalizowanych w przestrzeni okołooponowej, w okolicy podstawy czaszki i okolicy przykręgosłupowej. Należą do nich mięsaki tkanek miękkich i kości, rak gruczołowo-torbielowaty gruczołów ślinowych, po leczeniu operacyjnym albo wobec braku możliwości leczenia operacyjnego guza pierwotnego lub wznowy, a także nawrót miejscowy nowotworów obszaru głowy i szyi po radykalnej radioterapii wymagający ponownego radykalnego napromieniania. 

W komunikacie czytamy m.in.: „Objęcie finansowaniem terapii protonowej, szczególnie w populacji młodych osób, zapewnia możliwość redukcji dawki promieniowania na zdrowe tkanki. Takie podejście ma zdrowotne konsekwencje w populacji osób młodych, gdyż możliwość wybiórczej ochrony narządów krytycznych w określonym obszarze daje możliwość zmniejszenia ryzyka odległych następstw promieniowania”. 

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na www.mz.gov.pl 

(Źródło: PAP/Rynek Zdrowia)