Czy antybiotyki mają związek z rakiem jelita grubego?

Niedawne badania nad zależnością między zażywaniem antybiobotyków a ryzykiem zachorowania na nowotwór wykazały związek między stosowaniem tej grupy leków a wzrostem ryzyka raka jelita grubego i jednocześnie redukcją ryzyka zachorowania na raka odbytnicy.

Pomimo coraz powszechniejszej antybiotykooporności w latach 2000-2010 zażywanie antybiotyków wzrosło o 35% – do 70 miliardów dawek rocznie, co odpowiada 10 dawkom przypadającym na każdego człowieka. Antybiotyki niszczą lub zaburzają mikroflorę jelitową, mogą wywierać długotrwały negatywny wpływ na zdrowie ludzi. Zabijając „dobre” bakterie, pozostawiają wolne miejsce dla bakterii chorobotwórczych.

Wcześniejsze badania, które wykazały związek między antybiotykami a rakiem, prowadzone były na niewielkich populacjach lub nie uwzględniano w nich innych czynników ryzyka, stąd trudno uznać je za miarodajne. Przebieg i wyniki najnowszego, szeroko zakrojonego badania opublikowano w czasopiśmie „Gut”. Jego celem było zbadanie potencjalnej zależności między stosowaniem antybiotyków a typowym dla danej populacji ryzykiem zachorowania na raka jelita grubego.

Badacze wzięli pod lupę Clinical Practice Research Datalink – największą na świecie bazę danych dotyczących podstawowej opieki zdrowotnej – z lat 1989-2012. Na zasoby CPRD składa się dokumentacja medyczna 11,3 miliona Brytyjczyków z 674 gabinetów lekarskich, zawierająca dane na temat rodzajów leków przepisywanych przez lekarzy, dawkowania i zalecanego sposobu przyjmowania. Do badania naukowcy zakwalifikowali dane 19726 osób w wieku 40-90 lat, u których rozwinął się rak jelita grubego i 9254 osób, które zachorowały na raka odbytnicy oraz informacje o 137077 osobach, u których nie wystąpił rak jelita grubego (z uzwględnieniem wieku i płci).

Naukowcy uwzględnili w badaniu jedynie antybiotyki przyjmowane w postaci tabletek, dzieląc je na kategorie (np. tetracykliny, penicyliny itd.) i klasyfikując według rodzaju bakterii, na które oddziałują (bakterie tlenowe lub beztlenowe). Uwzględniono również umiejscowienie raka.

Uczestnicy badania byli obserwowani przez ponad osiem lat. W tym czasie około 70% osób,u których wykryto raka okrężnicy, przyjmowało antybiotyki (w stosunku do 68,5% osób z grupy kontrolnej). Wśród osób, u których później zdiagnozowano raka jelita grubego, antybiotyki przyjmowało 71,3% (w porównaniu do 69,1% z grupy kontrolnej).

Wykazano m.in. znaczący wzrost ryzyka wystąpienia raka okrężnicy, szczególnie w odcinku górnum, w przypadku antybiotyków skierowanych przeciwko bakteriom beztlenowym.

Równocześnie zaobserwowano, że stosowanie antybiotyków wiąże się z niższym ryzykiem zachorowania na raka odbytnicy, szczególnie w przypadku antybiotykoterapii długookresowej (przez ponad 60 dni). Ryzyko zachorowania na raka odbytnicy spadało tymczasem o 15%.

Penicyliny mają być związane z podwyższeniem ryzyka zachorowania na raka jelita grubego, natomiast tetracykliny wpływają na obniżenie ryzyka nowotworu odbytnicy.

Jak wyjaśniają autorzy, powiązania między antybiotykami a ryzykiem wystąpienia raka są rozciągnięte w czasie (nawet ponad 10 lat przed wykryciem nowotworu).

Źródło: zdrowie.wprost.pl