Rodzina chorych na raka trzustki powinna być monitorowana

Międzynarodowe Konsorcjum Badań nad Rakiem Trzustki zaleca, by rodziny osób, u których wykryto raka trzustki była monitorowana pod kątem ryzyka zachorowania na nowotwór.

Zalecenie Międzynarodowego Konsorcjum Badań nad Rakiem Trzustki dotyczące monitorowania stanu zdrowia pod kątem zachorowania na raka odnosi się nie tylko do osób z rodziny chorego z pierwszego stopnia pokrewieństwa. Konsorcjum rekomenduje także nadzór nad nosicielami jednego z ośmiu genów związanych z wyższym ryzykiem zachorowania na raka oraz nad osobami chorującymi na dziedziczne zapalenie trzustki.

Monitorowanie osób potencjalnie zagrożonych rakiem trzustki i innymi, warunkowanymi genetycznie nowotworami, powinno zaczynać się po ukończeniu 50. roku życia. U osób, które spełniają rodzinne kryteria ryzyka i u nosicieli mutacji podstawowymi badaniami powinny być rezonans magnetyczny oraz endoskopia ultrasonograficzna. 
Od indywidualnego ryzyka raka trzustki, a także ryzyka operacyjnego, chorób współistniejących oraz oczekiwanej długości życia powinny zależeć decyzje dotyczące chirurgicznego usunięcia zmian zidentyfikowanych podczas monitoringu. W razie wykrycia litych zmian o nieokreślonej patologii większych niż 5 mm zaleca się resekcję trzustki. Podjęcie monitoringu osób z grupy wysokiego ryzyka zachorowania na raka trzustki może znacząco przyczynić się do diagnozy raka trzustki we wczesnym stadium, dającym najwyższe szanse na długotrwałe przeżycie.

Źródło: termedia.pl; Zdjęcia: Pixel-Shot – stock.adobe.com