Czym jest integratywne leczenie nowotworów?

Wśród lekarzy i pacjentów onkologicznych przybywa zwolenników integratywnej terapii przeciwnowotworowej. Na czym polega całościowe leczenie chorób nowotworowych?

Integratywna terapia przeciwnowotworowa to sposób leczenia, który polega na postrzeganiu człowieka jako całości i oddziaływaniu na tę właśnie całość. 

Charakteryzuje się synergicznym zastosowaniem (integracją) wszystkich osiągnięć medycyny akademickiej, immunologii, biologii i psychologii. W tym nurcie uwzględniane są również osobiste potrzeby pacjenta i jego subiektywne doświadczenie związane z chorobą. Celem tej szczególnej metody terapeutycznej jest zaoferowanie pacjentom chorym na raka indywidualnie zaplanowanego i interdyscyplinarnego leczenia.

Oprócz chirurgicznego usunięcia guza, chemioterapii i radioterapii integratywna terapia przeciwnowotworowa obejmuje również terapię hormonalną, hipertermię, łagodzenie bólu, immunoterapię, normalizację metabolizmu, stabilizację psychiki, aktywizację fizyczną, zmianę diety, a także dostarczenie – poprzez suplementację – brakujących składników odżywczych.

Po zdiagnozowaniu zmian nowotworowych, przed operacją, należy wykonać wszystkie niezbędne procedury diagnostyczne, aby umożliwić opracowanie indywidualnego planu leczenia. Trzeba również niezwłocznie zastosować wszelkie środki zapobiegające przerzutom i progresji nowotworu.

Ważne, by zadbać nie tylko o maksymalizację przeżycia pacjenta, ale także o optymalizację jakości życia. Łagodzenie skutków ubocznych agresywnych metod leczenia jest jednym z najważniejszych celów integratywnej terapii przeciwnowotworowej.

Pacjent powinien aktywnie i świadomie uczestniczyć w planowaniu i ocenie wyników terapii. Zwiększa to skuteczność leczenia. W przypadku każdej osoby dotkniętej chorobą nowotworową w chwili usłyszenia diagnozy zaczyna się nie tylko walka z chorobą, ale również uświadamianie sobie własnej, złożonej odpowiedzialności za swoje zdrowie i wyleczenie.

Oto główne elementy integratywnej terapii nowotworów:

 • Indywidualne prowadzenie po zdiagnozowaniu nowotworu – plan terapii z uwzględnieniem scho- rzeń towarzyszących
 • Rozszerzona diagnostyka w celu optymalizacji terapii, np.:

– testy na chemowrażliwość
– ocena stanu układu odpornościowego
– oznaczanie markerów nowotworowych w celu kontroli terapii

 • Operacje małoinwazyjne
 • Ukierunkowana chemioterapia ogólnoustrojowa i lokalna
 • Radioterapia
 • Terapia hormonalna
 • Hipertermia
 • Terapia gorączką
 • Leczenie bólu
 • Szczepionki przeciwnowotworowe
 • Stymulacja układu odpornościowego
 • Terapia żywieniowa
 • Terapia ortomolekularna
 • Aktywacja i wspieranie zdolności samoleczenia organizmu
 • Terapia ruchowa
 • Psychoterapia

– terapia konwersacyjna
– relaksacja
– wsparcie duchowe.

Integratywne leczenie nowotworów oferuje wiedzę i odkrycia pochodzące z najnowszych badań nad rakiem, wspierających cele zintegrowanej terapii nowotworów. Stałe pogłębianie wiedzy i analiza wyników badań onkologicznych publikowanych w światowej literaturze medycznej należą do podstawowych zadań lekarzy pracujących w nurcie zintegrowanej terapii raka.

Autor: dr n. med. Andreas Wasylewski, „Aktualności Medyczne” nr 15/2019

Ten i pozostałe numery kwartalnika „Aktualności Medyczne” znajdziecie na www.aktualnosci-medyczne.pl

Zdjęcia: Elnur – stock.adobe.com