Dać szanse na skuteczną terapię chorym na drobnokomórkowego raka płuca

  • Post category:Rak płuca

Po raz pierwszy od dziesięcioleci dysponujemy lekami umożliwiającymi wydłużenie życia chorych na drobnokomórkowego raka płuca. – mówili eksperci na konferencji prasowej online związanej z kampanią „Liczy się czas w raku płuca”. Problem w tym, by z nich korzystać.

W ostatnim czasie pojawiły się nowe możliwości terapeutyczne dla chorych na drobnokomórkowego raka płuca, dotychczas poddawanych mało skutecznej w przypadku tego nowotworu chemioterapii. Zarejestrowano mianowicie w tym wskazaniu terapię skojarzoną –  połączenie chemioterapii z immunoterapią. Dr Izabela Chmielewska z Katedry i Kliniki Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie podkreśliła, że dla chorych z drobnokomórkowym rakiem płuca w dalszych stadiach zaawansowania metoda ta powinna być dostępna już w pierwszej linii leczenia, czyli wtedy, kiedy jej efekty są najlepsze.

Po zakończeniu chemioterapii u wszystkich pacjentów z tym nowotworem dochodzi bowiem w niedługim czasie do nawrotu. „Dla pacjentów zakończenie chemioterapii to bardzo trudny moment, bo zaczyna się wyczekiwanie na nawrót choroby. Natomiast dołączenie do leczenia immunoterapii pozwala odsunąć ten nawrót bardzo daleko w czasie, wydłuża życie chorych i poprawia też jakość życia” – wyjaśniała ekspertka. – „Na razie nie wiemy, która grupa chorych na to leczenie odpowie najlepiej. Nie mamy biomarkerów mogących wskazać, który pacjent skorzysta z terapii, a który nie. Dlatego musimy dać szansę na to leczenie wszystkim pacjentom, którzy się do niego kwalifikują”.

Stanie się to możliwe dopiero wtedy, gdy terapia skojarzona (chemioterapia z immunoterapią) w tym wskazaniu będzie w Polsce refundowana, tak jak ma to miejsce w innych krajach Unii Europejskiej.

W drobnokomórkowym, najbardziej agresywnym i rzadko kwalifikującym się do leczenia chirurgicznego raku płuca czas od postawienia diagnozy do rozpoczęcia leczenia jest szczególnie ważny, ponieważ nowotwór ten rozwija się bardzo szybko i niezwykle szybko daje przerzuty do rożnych organów, m.in. centralnego układu nerwowego, wątroby, nadnerczy, węzłów chłonnych i kości. Niestety, często zbyt dużo czasu zajmuje czekanie na wyniki badań patomorfologicznych i molekularnych, a także na decyzję o tym, jak chory ma być leczony. Statystyki pokazują, że zaledwie 5% pacjentów z drobnokomórkowym rakiem płuca przeżywa pięć lat.

Zastosowanie terapii skojarzonej jako leczenia pierwszej linii jest nie tylko najbardziej skuteczne, ale i najbardziej opłacalne. Chorzy leczeni immunoterapią mają szansę kontynuować życie zawodowe, zachowują dobrą jakość życia.

Źródło: naukawpolsce.pap.pl; Zdjęcia: Tyler Olson – stock.adobe.com