I Sympozjum Towarzystwa Lekarzy Medycyny Zintegrowanej

12 stycznia 2019 roku odbyło się I Sympozjum Towarzystwa Lekarzy Medycyny Zintegrowanej. Zgromadziło zarząd, członków i sympatyków Towarzystwa. Oto krótkie podsumowanie tego wydarzenia.

We wprowadzeniu do sympozjum, dostępnym już online, zarząd Towarzystwa przedstawił swoje plany zebrania i uporządkowania wiedzy związanej z tzw. medycyną zintegrowaną oraz przekazania lekarzom algorytmów leczenia schorzeń w formie ustandaryzowanej przez Komisję Naukową Towarzystwa, co ma na celu optymalizację skuteczności leczenia, zagwarantowanie bezpieczeństwa terapii i prawną ochronę lekarzy. 

Jako pierwszy wystąpił dr n. med. Krzysztof Krupka z wykładem Jak działa człowiek. Neuropsychosomatyka – od przyczyny do objawu. Skaningowa diagnostyka termoregulacyjna (STRD) jako nowa metoda diagnostyki psychosomatycznej. Wykład niezwykle wartościowy, merytoryczny, ukazujący ścisły związek pomiędzy soma i psyche, poparty danymi naukowymi pochodzącymi z całego świata i własnych wieloletnich badań.

Kolejny prelegent, dr Janusz Kołodziejczyk, mówił o refleksoterapii i samoleczeniu. W rzeczywistości skupił się głównie na akupunkturze. Długie, bo około półtoragodzinne wystąpienie stanowiło raczej prezentację dokonań autora i prowadzonej przezeń placówki w połączeniu ze sporą dawką encyklopedycznej wiedzy na temat historii akupunktury aniżeli wykład o charakterze naukowym i praktycznym, jakiego oczekiwali uczestnicy sympozjum. Zawarte w nim istotne informacje dałoby się przekazać zdecydowanie zwięźlej, dając tym samym więcej czasu kolejnym prelegentom, którzy w drugiej części konferencji byli zmuszeni mocno skracać swoje wystąpienia.

Dr Andrzej Więckowski mówił na temat kontrowersji patogenezy i leczenia nowotworów. Przemówienia swojego nie oparł na prezentacji żadnych danych, statystyk i dowodów naukowych, było ono raczej zbiorem refleksji i poglądów autora za odrzuceniem chemio-, radio- i immunoterapii w leczeniu nowotworów. Wiedza medyczna przeplatała się z osobistymi przekonaniami dr. A. Więckowskiego. Abstrahując od poglądów autora, warto zadać pytanie: czy taka forma wystąpienia przystaje do naukowego sympozjum?

Prof. dr n. med. Andrzej Frydrychowski wygłosił niezwykle ciekawy referat na temat roli kompleksu witamin B. Przystępnie i w oparciu o dowody naukowe wyjaśnił znaczenie witamin z grupy B, zwłaszcza niacyny, dla funkcjonowania ludzkiego organizmu. Materiał jest już dostępny na portalu you tube i zdecydowanie warto się z nim zapoznać. Z kolei dr Józef Krop, który przybył na konferencję z Kanady, w sposób prosty i zrozumiały przedstawił zagadnienie ludzkiego mikrobiomu, jego znaczenie i sposoby jego ochrony. Kolejnym godnym uwagi wystąpieniem, choć niestety mocno skróconym, był wykład dr Iwony Gajos pt. „Odżywianie komórkowe i suplementacja”.

Na sympozjum pojawiły się także wykłady na temat interdyscyplinarnego leczenia ortodontycznego, ozonoterapii, sytuacji nowotworodków na porodówkach i oddziałach neonatologicznych. Zabrakło natomiast wystąpień, które zapowiadano w zaproszeniu na sympozjum – z powodu braku czasu lub nieobecności. Wielu uczestników żałowało, że nie mieli możliwości wysłuchania wystąpień „Tłuszcze a miażdżyca”, „Witamina C w ciąży” czy „Onkologia integracyjna w Niemczech: chemio-, radioterapia + metadon”.

Braki organizacyjne – niedoszacowanie liczby uczestników, brak zarządzania czasem i wynikający stąd chaos – które wzięły się zapewne z braku doświadczenia w organizowaniu tego rodzaju wydarzeń, mogły utrudniać odbiór przekazywanych treści. Zabrakło profesjonalizmu, jakże pożądanego w przypadku tego „nielubianego” i bardzo niedocenianego nurtu medycyny. Dopuszczano do głosu i wysłuchiwano osoby, które zamiast zadawać pytania prelegentom lub wnosić istotny przyczynek do dyskusji, reklamowały różne, często dyskusyjne, preparaty i urządzenia. Krótko mówiąc, warto, by organizatorzy zadbali o sprawną organizację i odpowiedni poziom naukowy kolejnego sympozjum. Dla dobra pacjenta zdecydowanie należy propagować zintegrowane podejście do leczenia w sposób naukowy, przejrzysty, zachęcający do dialogu z szeroko pojmowanym środowiskiem medycznym.

Mimo wszystko sympozja proponowane przez Towarzystwo Lekarzy Medycyny Zintegrowanej to wartościowa inicjatywa. Dzięki podobnym organizacjom mogą łączyć swe siły lekarze pragnący leczyć całego człowieka z uwzględnieniem przyczyn powstawania chorób, a nie tylko ich objawów.