Leczenie onkologiczne 2019: te same środki, a koszty czterokrotnie większe

Na początku 2019 roku na liste refundacyjną poszerzono o nowe immunoterapeutyki i nowe wskazania do immunoterapii. Jednocześnie nie zwiększono kwot w kontraktach dla poszczególnych szpitali.

Finansowanie nowych terapii, przede wszystkim immunoterapii, rozpoczęło się. „Leczenie jest kosztowne, tymczasem kontrakty nie zostały zwiększone dla poszczególnych szpitali, dlatego mamy finansowanie na poziomie ubiegłego roku, a koszty są czterokrotnie większe” – komentuje prof. Paweł Krawczyk, kierownik Pracowni Immunologii i Genetyki w Katedrze i Klinice Pneumologii, Onkologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Nowe formy leczenia i ich zalety, a także ograniczenia nowej listy refundacyjnej dobrze widać na przykładzie raka jelita grubego. „Mediana czasu przeżycia u chorych z przerzutami, u których doszło do uogólnienia choroby, w 2000 roku wynosiła 12 miesięcy, dzisiaj przekroczyła 40 miesięcy. Dzięki nowym biologicznym terapiom w raku jelita grubego chorzy żyją coraz dłużej i coraz lepiej. Obecnie leczymy w ramach programów lekowych, z precyzyjnymi kryteriami włączenia tych chorych do leczenia. W I rzucie leczenia chorych z przerzutowym rakiem jelita grubego mamy możliwości terapeutyczne w zależności od parametrów biologicznych guza i od markerów, które oceniamy” – opisuje prof. Małgorzata Wełnicka-Jaśkiewicz, wojewódzki konsultant w dziedzinie onkologii klinicznej, kierująca Oddziałem Chemioterapii Dziennej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

W II rzucie choroby dostępnych opcji leczenia jest mniej, w wielu przypadkach szpitale nie mają możliwości zaproponowania pacjentom terapii biologicznej. Co, jeśli choroba postępuje? „III i IV rzut w naszych warunkach praktycznie nie istnieje. Możemy podać inhibitory EGRF w III linii, ale tylko wtedy, kiedy ich nie podaliśmy w I rzucie. Trzeci rzut leczenia jest bardzo ograniczony. W takiej sytuacji trzeba wracać do chemioterapii, która już była wcześniej podawana, podczas gdy w standardach ESMO z 2017 roku chorzy mają zaprezentowaną III i IV linię leczenia. Jest tam regorafenib, Lonsurf (triflurydyna z tipiracylem), który poprawia przeżycia chorym nie tylko w odniesieniu do czasu do progresji, ale również przeżycia całkowite w porównaniu z terapią typu best supportive care” – dodaje specjalistka.

Polscy onkolodzy dyskutowali o problemie finansowania i terapiach stosowanych w onkologii podczas Kongresu Wyzwań Zdrowotnych, który odbył się 7 marca w Katowicach. 

(Źródło: rynekzdrowia.pl)