Polscy pacjenci wybrali najlepszy szpital leczący raka płuca

Stowarzyszenie Polska Grupa Raka Płuca, działające na rzecz poprawy leczenia tego nowotworu w Polsce, ogłosiło jesienią 2018 r. konkurs na najlepszy oddział szpitalny leczący raka płuca w naszym kraju w mijającym roku. Swoje głosy na – ich zdaniem – najlepszą placówkę oddawali pacjenci. Rozstrzygnięcie konkursu miało miejsce w listopadzie, Miesiącu Raka Płuca.

Chorzy onkologicznie najwyżej ocenili Oddział Kliniczny Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy. Wyróżnienie to ma szczególny charakter: zostało bowiem przyznane na podstawie dobrowolnych opinii samych pacjentów, hospitalizowanych w polskich szpitalach w przeciągu ostatniego roku. 

Podczas XII Konferencji Polskiej Grupy Raka Płuca w Warszawie przekazano wyróżnienie przedstawicielom bydgoskiego Centrum Onkologii. 

Czy jest Polska grupa Raka Płuca? Stowarzyszenie (www.polgrp.org.pl/) powstało z inicjatywy onkologów, torakochirurgów, pulmonologów i patologów zajmujących się problematyką leczenia raka płuca. Jednocząc swoje działania, postawili sobie za cel poprawę wyników leczenia chorych na nowotwory płuca w Polsce, a także powstrzymanie wysokiej zachorowalności na ten nowotwór, stanowiący narastający problem epidemiologiczny, oraz stworzenie narodowego programu zapobiegania epidemii raka płuca. Stowarzyszenie inicjuje akcje edukacyjne w środowisku medycznym i w społeczeństwie w celu upowszechnienia zachowań prozdrowotnych oraz poprawy wczesnej wykrywalności raka płuca w Polsce. 

(Źródło: http://www.polgrp.org.pl/)