Można zablokować gen odpowiedzialny za przerzutowanie! Niedługo badania kliniczne?

Badacze z Princeton Ludwig Institute for Cancer Research opracowali metodę blokowania aktywności genu MTDH, występującego w większości nowotworów i pomagającego komórkom nowotworowym w przetrwaniu chemioterapii i przerzutowaniu.

Gen MTDH koduje białko zwane metadheryną, obecne m.in. w komórkach raka płuc, okrężnicy, piersi, prostaty i wątroby. W 2004 r. po raz pierwszy zauważono, że gen MTDH zaangażowany jest w powstawanie przerzutów raka piersi u myszy. Pięć lat później zespół prof. Yibina Kanga z Princeton Ludwig Institute for Cancer Research wykazał, że MTDH ulega amplifikacji w 30-40% próbek guzów pobranych od kobiet z rakiem piersi.

Wiele wskazuje na to, że metadheryna nie jest potrzebna do funkcjonowania zdrowych komórek organizmu. W 2014 r. wykazano, że myszy z wyłączonym genem MTDH rozwijały się prawidłowo, a gdy pojawiał się u nich nowotwór, nie dochodziło do przerzutów.

”Nie ma lepszego celu dla leków przeciwnowotworowych niż MTDH. Stanowi on istotny element większości głównych ludzkich nowotworów, ale nie jest istotny dla normalnych komórek i można go wyeliminować bez widocznych skutków ubocznych” – mówi prof. Y. Kang. – „W istocie MTDH uosabia «gen sprawności nowotworu», który jest szczególnie potrzebny komórkom nowotworowym do przeżycia i rozwoju”.

„W toku naszych badań zidentyfikowaliśmy szereg związków chemicznych, które – blokując MTDH – mogą znacząco zwiększyć odpowiedź na chemioterapię i immunoterapię w mysich modelach przerzutowego raka piersi. Związki te mają ogromny potencjał terapeutyczny” – tłumaczy dr Minhong Shen, współpracownik prof. Y. Kanga i główny autor artykułów dotyczących MTDH, opublikowanych niedawno na łamach „Nature Cancer”.

Naukowcy mają nadzieję, że badania kliniczne substancji mogących stanowić leki działające blokująco na gen MTDH rozpoczną się w ciągu 2–3 najbliższych lat.

Źródła: medexpress.pl, Nature Cancer / Tap into Princeton; Zdjęcia: freshidea – stock.adobe.com