Napoje słodzone zwiększają ryzyko zachorowania na raka?

Spożywanie większych ilości napojów słodzonych to wyższe ryzyko zachorowania na raka, przede wszystkim raka piersi, zaś ograniczenie ich konsumpcji redukuje to ryzyko – wskazują badania francuskich naukowców.

W ciągu ostatnich dekad spożycie napojów słodzonych na świecie znacząco wzrosło, co pociąga za sobą ryzyko otyłości, uznawanej za ważny czynnik ryzyka dla wielu nowotworów. Nieliczne są jednak badania na temat związku spożycia napojów słodzonych i wzrostu ryzyka zachorowania na nowotwór. 

Naukowcy z Francji postanowili zająć się tym słabo zbadanym tematem i określić związek pomiędzy spożywaniem napojów sztucznie słodzonych oraz ryzykiem następujących nowotworów: raka piersi, raka prostaty i raka jelita grubego. 

Bazą dla badań Francuzów były dane uzyskane od 101257 zdrowych dorosłych w wieku średnio 42 lat. Uczestnicy badania wypełniali kwestionariusze poświęcone codziennej diecie, w których informowali o dziennym spożyciu różnych produktów. 

W kolejnym etapie badania dzienna konsumpcja napojów słodzonych i sztucznie słodzonych została ujęta w liczby, sklasyfikowana i powiązana z zachorowaniami na raka. Naukowcy uwzględnili na tym etapie podstawowe czynniki takie jak wiek, płeć, wykształcenie, wywiad rodzinny, palenie papierosów oraz aktywność fizyczną uczestników badania. Okazało się przy tym, że spożycie napojów słodzonych było wyższe u mężczyzn niż u kobiet. 

W czasie trwania badania zdiagnozowano 2193 przypadki zachorowania na raka, w tym 693 przypadki raka piersi, 291 przypadki raka prostaty i 166 przypadków raka jelita grubego. 

Badacze dowiedli, że wzrost dziennego spożycia napojów słodzonych o 100 ml wiązał się z 18-procentowym wzrostem ryzyka zachorowania na raka w ogóle i 22-procentowym wzrostem ryzyka zachorowania na raka piersi. 

(Źródło: M. Koblańska, termedia.pl)