Nowa terapia w przerzutowym gruczolakoraku trzustki: olaparyb

Olaparib (inhibitor PARP) został zatwierdzony do leczenia podtrzymującego dorosłych pacjentów z przerzutowym gruczolakorakiem trzustki z mutacją BRCA przez FDA, Amerykańską Agencję Żywności i Leków. Zastosowanie tego leku wydłuża przeżycie wolne od progresji.

Olaparyb może stanowić dobrą opcję terapeutyczną dla chorych na raka trzustki (PC) z germinalną mutacją BRCA1 i/lub BRCA2 (gBRCAm). Badania wykazały, że odpowiadają oni na leczenie tą substancją. FDA oparła się m.in. na wynikach wieloośrodkowego, randomizowanego badania z podwójnie ślepą próbą. 154 pacjentów z przerzutowym rakiem trzustki, z obecnością mutacji BRCA1 i/lub BRCA2 oraz bez progresji choroby po leczeniu pochodnymi platyny w pierwszej linii podzielono na grupy w stosunku 3:2. Pierwsza grupa otrzymywała olaparyb w dawce 300mg dwa razy na dobę, druga – placebo. Mediana czasu przeżycia wolnego od progresji wyniosła 7,4 miesiąca w stosunku do 3,8 miesiąca w grupie placebo.

Decyzja FDA przychyliła się do zaleceń agencji doradczej ds. leków onkologicznych, rekomendującej dopuszczenie olaparybu do leczenia chorych z przerzutowym gruczolakorakiem trzustki, będących nosicielami mutacji w genie BRCA.

„Zatwierdzenie olaparybu na podstawie wyników badania POLO daje klinicystom ważną opcję leczenia, co prawie podwaja korzyść z przeżycia bez progresji u pacjentów z przerzutowym rakiem trzustki z mutacją BRCA – tłumaczy współautorka badania prof. Hedy L. Kindler (University of Chicago Medicine).

Źródło: M. Stelmach, termedia.pl; Zdjęcia: Pixel-Shot – stock.adobe.com