Odkryto typ komórek nowotworowych odpowiedzialny za powstawanie przerzutów

Zespół naukowców z Uniwersytetu w Salford w Wielkiej Brytanii ogłosił odkrycie pewnego typu komórek nowotworowych, które – jak sądzą badacze – mogą być sprawcami powstawania guzów pierwotnych i ich przerzutów.

Pozbawione mechanizmów kontroli wzrostu i podziału, komórki nowotworowe wyłączają procesy programowanej śmierci komórkowej i są zdolne do niekontrolowanego podziału, a także rozprzestrzeniania się w organizmie. 

Badacze z Uniwersytetu w Salford, prowadząc badania na komórkach raka piersi, wykryli komórki posiadające pewne cechy odróżniające je od pozostałych komórek nowotworowych. Odkryte komórki nowotworowe posiadają około siedemnaście razy wyższy biomarker starzenia p21-WAF niż pozostałe komórki nowotworowe. Ponadto mają szczególne zdolności: produkują o wiele więcej energii w mitochondriach i cechuje je wyższy wskaźnik proliferacji. Zostały zatem zaliczone do odrębnej podkategorii przez badaczy, sądzących, że to właśnie te komórki, stanowiące zaledwie 0,2% całkowitej populacji badanych komórek nowotworowych, odpowiadają za rozprzestrzenianie się ognisk nowotworowych w organizmie. 

Naukowcy podejrzewają, że są to tzw. macierzyste komórki nowotworowe, które rozpoczynają proces niekontrolowanego namnażania komórek nowotworowych, a następnie zapoczątkowują przerzutowanie. Badane komórki okazały się być zdolne do wzrostu i podziału nawet w zawiesinie, bez przytwierdzenia do podłoża. W organizmie mogą zatem naciekać i rozprzestrzeniać się do odległych tkanek przez naczynia krwionośne i limfatyczne. 

Odkryty przez angielskich naukowców typ komórek wykazuje naturalną fluorescencję, co znacznie może ułatwić ich identyfikację i niszczenie, co może skutecznie zapobiegać powstawaniu przerzutów. 

(Źródło: Aleksandra Szewerniak, biotechnologia.pl)