Polfenon E z zielonej herbaty leczy zmiany przedrakowe jamy ustnej i gardła

Zawarty w zielonej herbacie polfenon E ma właściwości przeciwzapalne i przeciwnowotworowe. W badaniach przedklinicznych połączenie polfenonu E z inhibitorem kinazy tyrozynowej związanej z receptorem dla nabłonkowego czynnika wzrostu dawało synergistyczny efekt przeciwnowotworowy.

W przeprowadzonym następnie badaniu klinicznym fazy 1b oceniono skuteczność połączenia polfenonu E z erlotynibem u osób, u których zdiagnozowano zaawansowane zmiany przedrakowe jamy ustnej i gardła. Przez sześć miesięcy pacjenci otrzymywali polfenon E trzy razy dziennie w dawce 200 mg oraz erlotynib, którego dawkę zwiększano od 50 do 100 mg na dobę. Badacze oceniali bezpieczeństwo kombinacji, a także odpowiedź na leczenie (na podstawie biopsji przed rozpoczęciem leczenia i po sześciu miesiącach), czas wolny od nowotworu i całkowite przeżycie.

Leczenie ukończyło 17 z 19 pacjentów zakwalifikowanych do badania. Wszyscy dobrze tolerowali najwyższą zastosowaną dawkę erlotynibu (100 mg raz dziennie). Całkowitą odpowiedź, ocenianą na podstawie badania histologicznego, zaobserwowano u 47% uczestników, z kolei pięcioletni czas wolny od nowotworu wyniósł 66,3%, zaś całkowite przeżycie 93%.

Pacjenci z zaawansowanymi zmianami przedrakowymi jamy ustnej i gardła dobrze tolerowali połączenie polfenonu E i erlotynibu, które okazało się skuteczne w zakresie odpowiedzi histologicznej oraz wysokim procentem pięcioletniego czasu wolnego od wystąpienia nowotworu. Po przeprowadzeniu dalszych badań opisywane skojarzenie polfenonu E i erlotynibu może być skuteczną formą prewencji prewencji pierwotnych guzów głowy i szyi.

Źródło: termedia.pl