Statyny poprawiają przeżywalność w najbardziej agresywnym raku piersi

  • Post category:Rak piersi

Statyny, popularne leki na obniżenie poziomu cholesterolu we krwi, stosowane w zapobieganiu zawałom serca i udarom mózgu, znacząco poprawiają wskaźniki przeżycia pacjentek z tzw. potrójnie ujemnym rakiem piersi.

Badanie na ten temat prowadzone było przez naukowców z University of Texas MD Anderson Cancer Center w Houston, we współpracy z Baylor College of Medicine. Jest to pierwszy duży eksperyment analizujący związek między wspomnianą grupą leków a agresywnymi podtypami raka piersi.

„Ponieważ statyny są tanie, łatwo dostępne i wywołują niewielkie skutki uboczne, nasze ustalenia mogą mieć istotny wpływ na wyniki leczenia tej agresywnej choroby” – pisza autorzy badania w „Cancer” (DOI: 10.1002/cncr.33797).

Zastosowanie statyn dało 58-procentową względną poprawę przeżycia specyficznego dla raka piersi i 30-procentową względną poprawę ogólnego przeżycia pacjentek.

„Powstało już wiele publikacji dotyczących statyn i raka piersi, ale ich wyniki są niespójne – mówi kierujący badaniem dr Kavin Nead. – Poprzednie badania traktowały raka piersi jako tylko jedną chorobę, a przecież wiemy, że istnieje wiele jego podtypów. Dlatego my postanowiliśmy skoncentrować się na tej wyjątkowo agresywnej postaci, która ma ograniczone możliwości leczenia”.

W sumie obserwacjami, które trwały 3-4 lata, objęto dane 23 192 kobiet w wieku powyżej 66 lat, chorujących na raka piersi w stadium I-III. 2281 spośród nich zażywało statyny (rozpoczęło ich przyjmowanie w ciągu roku od diagnozy).

Statyny działały najskuteczniej (największa poprawa wyników) u pacjentek z wczesnym stadium potrójnie ujemnego raka sutka (ang. triple-negative breast cancer, TNBC). Statyny podawane w dużych dawkach najlepiej wpływały na poprawę przeżycia całkowitego. Naukowcy odkryli również statystycznie istotny związek między statynami lipofilowymi (simwastatyną, atorwastatyną, lowastatyną, fluwastatyną, pitawastatyną) a poprawą przeżycia całkowitego.

„Wiemy, że statyny hamują podziały komórek nowotworu piersi i indukują procesy prowadzące do ich śmierci – tłumaczy dr Nead. – Nasze badanie wyraźnie pokazuje, że istnieje mocna korelacja pomiędzy statynami a lepszym rokowaniem chorych na TNBC. Nadszedł czas, aby rozwijać to odkrycie w badaniu prospektywnym”.

TNBC dotyczy ok. 10-20 proc. wszystkich diagnozowanych nowotworów sutka i uznawany jest za najbardziej agresywny podtyp tej choroby. Pięcioletni wskaźnik przeżycia wynosi dla niego 77 proc., jeśli zaś dał przerzuty do innych narządów – 11 proc.

Źródło: K. Czechowicz, naukawpolsce.pap.pl; Zdjęcia: Africa Studio – stock.adobe.com