Z zaawansowanym rakiem piersi można żyć

  • Post category:Rak piersi

Choć zaawansowanego raka piersi nie można wyleczyć, można z nim żyć nawet wiele lat – przekonują organizatorzy kampanii „Zaawansowany Rak Piersi. Wiem więcej!”.

Proponowane dziś pacjentkom z przerzutowym rakiem piersi leczenie celowane (w tym terapia hormonalna) pozwala skutecznie przedłużyć życie oraz poprawia jego jakość lub umożliwia jej utrzymanie na satysfakcjonującym poziomie. „W świadomości niektórych kobiet pokutuje przekonanie o nieskutecznym leczeniu raka piersi na podstawie doświadczeń z najbliższego otoczenia. Warto jednak pamiętać, że doświadczenia przeszłości to często doświadczenia osób leczonych kilkanaście lat wcześniej, gdzie rzeczywiście nie było dostępu do innowacyjnych terapii dostosowanych do typu raka piersi” – mówi Krystyna Wechmann, prezes Federacji Stowarzyszeń Amazonki, współorganizatora kampanii.

„Pacjentki z zaawansowanym rakiem piersi w postaci przerzutowej borykają się z zupełnie innymi problemami niż kobiety z wczesną postacią tej choroby. Konfrontują się nie tylko z obawami i lękami o przyszłość, ale także z perspektywą leczenia do końca życia” – tłumaczy Ewelina Puszkin z Fundacji OmeaLife. Dobrze postawiona diagnoza, precyzyjne określenie podtypu biologicznego nowotworu i leczenie celowane umożliwiają znaczące przedłużenie życia pacjentek z przerzutowym rakiem piersi, który pojawia się u około 20-30% chorych z jego wczesną postacią (u około 5-10% pacjentek rak piersi rozpoznawany jest od razu w stadium zaawansowanym).

„Rak piersi z przerzutami pozostaje chorobą nieuleczalną, jednak postęp w zakresie leczenia pozwala nam powiedzieć dziś, że zaawansowany rak piersi jest chorobą poddającą się leczeniu. W ostatnich latach poczyniono również znaczne postępy w obszarze ujednolicenia postępowania medycznego u chorych na zaawansowanego raka piersi” – tłumaczy dr hab. Barbara Radecka z Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu, cytowana w informacji prasowej przesłanej PAP przez organizatorów kampanii. Nawiązując do organizowanej co dwa lata w Lizbonie Konferencja ABC (Advanced Breast Cancer), dodaje: „Grono związanych z tą konferencją ekspertów z różnych krajów ustanowiło pierwsze międzynarodowe wytyczne dotyczące zaawansowanego raka piersi, które zawierają nie tylko medyczne standardy opieki, ale także zalecenia dotyczące wsparcia psychospołecznego”.

Rola wsparcia psychospołecznego kobiet z zaawansowanym rakiem piersi jest nie do przecenienia. Dowodzi tego badanie zaprezentowane w raporcie firmy Novartis Oncology z października 2020. Do obszarów, które wymagają tego wsparcia należą głównie pogorszenie samopoczucia psychicznego i fizycznego związane z chorobą i leczeniem oraz zmiany w wyglądzie związane z poczuciem utraty kobiecości, a także (choć w mniejszym stopniu) brak możliwości rozwoju kariery zawodowej oraz podróży. Za najważniejsze dla poprawy jakości życia pacjentki uznają brak odczuwania bólu (61%) i dobry stan psychiczny (60%). Większość badanych kobiet wskazywała na potrzebę edukacji chorych i ich bliskich w zakresie choroby oraz sposobów radzenia sobie z nią i metod leczenia.

W ramach akcji Zaawansowany Rak Piersi. Wiem Więcej! powstał serwis edukacyjny www.zaawansowanyrakpiersi.pl, stworzony specjalnie dla kobiet chorych na przerzutowego raka piersi. Znajdziemy na nim materiały dotyczące choroby i wiele praktycznych informacji na temat m.in. zdrowia psychicznego, wyglądu i poczucia atrakcyjności, diety, pracy zawodowej czy możliwości wsparcia socjalnego.

Źródło: pap.pl, rynekzdrowia.pl; Zdjęcia: ArTo – stock.adobe.com