Zdrowie ponad 90% dzieci zagrożone przez zanieczyszczenie powietrza

W samym 2016 roku 600 tysięcy dzieci poniżej 15. roku życia zmarło z powodu chorób układu oddechowego spowodowanych wdychaniem zanieczyszczonego powietrza (dane WHO). To około 10% wszystkich ofiar zanieczyszeń powietrza. Na całej kuli ziemskiej aż 1,8 miliarda dzieci codziennie oddycha tak zanieczyszczonym powietrzem, że ich zdrowiu oraz prawidłowemu rozwojowi zagraża poważne niebezpieczeństwo.

Jeszcze więcej jest dzieci narażonych na tzw. skutki pośrednie związane z wdychaniem pełnego toksyn i smogu powietrza, prowadzących lub mogących prowadzić do utraty zdrowia lub życia. Światowa Organizacja Zdrowia wymienia trzy przyczyny stanowiące o tym, że smog szkodzi bardziej dzieciom aniżeli dorosłym: dzieci, ponieważ oddychają szybciej, wdychają więcej szkodliwych substancji; są niższe, zatem oddychają powietrzem o wyższym stężeniu toksyn; ponadto ich organizmy są w fazie rozwoju.

Najmłodsi, zwłaszcza niemowlęta, często narażeni są na zanieczyszczenie powietrza także w domach, gdzie do ogrzewania lub gotowania używa się węgla, drewna, a do oświetlania nafty – podczas spalania surowce te emitują najwięcej toksycznych substancji. Wdychają je również kobiety w ciąży. Dzieci matek narażonych na oddychanie zanieczyszczonym powietrzem częściej są wcześniakami i maja niższą masę urodzeniową.

Według WHO do skutków kontaku z zanieczyszczonym powietrzem należą: częste infekcje, choroby płuc, astma, białaczka, obniżenie zdolności poznawczych, wolniejszy rozwój psychoruchowy, a nawet, autyzm, ADHD i otyłość. W dorosłym wieku dzieci stale narażone na zanieczyszczone powietrze częściej cierpią na choroby układu krążenia.

Zanieczyszczenie powietrza dotyczy głównie krajów nisko- i średniorozwiniętych (kraje Afryki, południowo-wschodniej Azji, zachodniego Pacyfiku i wschodnich wybrzeży Morza Śródziemnego), gdzie nawet 98% dzieci poniżej 5. roku życia stale jest narażonych na kontakt z pyłem zawieszonym PM2,5 w stężeniach przekraczających dopuszczalne normy. Z kolei w krajach wyżej rozwiniętych i bardziej zamożnych około połowa populacji dzieci na stały kontakt ze smogiem i innymi zanieczyszczeniami powietrza. Połowa zakażeń dolnych dróg oddechowych u dzieci wywołana jest przez smog. Są one drugą po wcześniactwie przyczyna zgonów dzieci w wieku poniżej pięciu lat.

W raporcie WHO możemy przeczytać: „Ministrowie zdrowia, energii i środowiska, burmistrzowie, szefowie organizacji międzynarodowych i naukowcy powinni razem walczyć z tym zagrożeniem dla zdrowia, które każdego roku skraca życie siedmiu milionów ludzi. Wszystkie kraje powinny starać się przestrzegać norm jakości powietrza, żeby chronić w ten sposób zdrowie i bezpieczeństwo dzieci”. 

(Źródło: M. Solecka, mp.pl)