2020: papierosy zabiją 7 milonów palaczy

Na całym świecie pali 1,1 miliarda ludzi. W samym 2020 r. z powodu chorób spowodowanych paleniem papierosów umrze aż 7 milionów z nich.

W czasie Global Forum on Nicotine (GFN) naukowcy, lekarze i przedstawiciele ochrony zdrowia publicznego w związku z wyczerpaniem się globalnych standardowych metod walki z paleniem papierosów, zachęcali do wprowadzania krajowych programów ograniczania szkód spowodowanych paleniem tytoniu. Według ekspertów GFN szansą dla zatwardziałych palaczy jest zagwarantowanie im dostępu do prawnie regulowanych produktów nikotynowych o niższej szkodliwości od papierosów.

Na przeszkodzie powszechnemu stosowaniu programów redukcji szkód spowodowanych paleniem tytoniu stoją duże amerykańskie fundacje filantropijne, krótkowzrocznie postrzegające politykę kontroli branży tytoniowej. Punktem wyjścia strategii redukcji szkód powinna być troska o ludzi: tych, którzy palą, biernych palaczy oraz osoby stosujące szkodliwe dla zdrowia alternatywy dla tradycyjnych papierosów.

Proponowana przez ekspertów GFN strategia sprawdza się w walce z nikotynizmem m.in. w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii czy Japonii. Jej podstawę stanowią nikotynowe produkty alternatywne o niższej szkodliwości niż papierosy: szwedzki snus, woreczki z nikotyną, wystandaryzowane i certyfikowane e-papierosy oraz dokładnie przebadane systemy podgrzewania tytoniu (typu IQOS). W krajach, które wdrożyły podejście harm reduction, tego rodzaju produkty oferuje się palaczom, u których nie sprawdziły się standardowe metody terapii nikotynizmu. 

„Takie alternatywy stanowią atrakcyjną propozycję dla palaczy papierosów. Nie zachodzą w nich procesy spalania, dzięki czemu ryzyko z nimi związane stanowi dla palaczy ułamek ryzyka, na które narażaliby się dalej, paląc papierosy. Produkty te powinno się traktować jako przełomowe. Gdyby stały się powszechnie dostępne, papierosy prędko okazałyby się przestarzałe i zapomnielibyśmy o nich w ciągu jednego pokolenia. Wygralibyśmy wojnę z epidemią chorób związanych z paleniem papierosów” – tłumaczy Clive Bates, wieloletni dyrektor Action on Smoking and Health w Wielkiej Brytanii. 

„Konsumenci w wielu państwach, takich jak Szwecja, Norwegia, Islandia czy teraz Japonia, udowodnili, że porzucają papierosy na rzecz produktów alternatywnych, kiedy tylko mają taką możliwość. Proszę sobie wyobrazić co by się stało, gdyby palacze mieli dostęp do szerokiej gamy rozwiązań alternatywnych, o mniejszym ryzyku niż papierosy. Gdyby wiedzieli o względnym ryzyku tych produktów i byli zachęcani do sięgania po nie, dzięki rozsądnym regulacjom prawnym, proporcjonalnym do skali ich ryzyka? Mamy dzisiaj możliwość zasadniczej zmiany biegu historii zdrowia publicznego. Możemy faktycznie zgasić papierosy w popielniczce historii” – mówi prof. David Sweanor, prawnik z Uniwersytetu w Ottawie i jeden z panelistów konferencji. 

Prelegenci Global Forum on Nicotine apelowali o publiczny dialog i zaangażowanie ze strony wszystkich zainteresowanych podmiotów: instytucji ochrony zdrowia, branż tytoniowej i nikotynowej w celu oferowania palaczom rozwiązań alternatywnych. Cokolwiek byśmy sądzili o proponowanych przez Global Forum on Nicotine rozwiązaniach, z pewnością warto pracować nad takim ograniczeniem problemu nikotynizmu, które realnie przełoży się na zdrowie publiczne.

Źródło: termedia.pl