Spożycie cukru a ryzyko zachorowania na nowotwór

W NutriNet-Santé, francuskim prospektywnym badaniu kohortowym w latach 2009-2019 poddano obserwacji ponad 101 tysięcy dorosłych osób pod kątem związku pomiędzy spożyciem cukru a występowaniem nowotworów.

W badaniu opublikowanym w „American Journal of Clinical Nutrition” oszacowano spożycie różnych produktów, opierając się na specjelnie opracowanych kwestionariuszach dietetycznych, które wypełniali uczestnicy badania oraz na rozmowach z dietetykami, w których uczestnicy szczegółowo opisywali produkty spożywane w ciągu ostatniej doby. W badaniu, które uwzględniało socjodemograficzne, antropometryczne, medyczne i dietetyczne czynniki ryzyka nowotworów, porównywano ryzyko pomiędzy kwartylem z najniższym całkowitym spożyciem cukru a kwartylem z najwyższym jego spożyciem.

Wyniki wykazały związek spożycia cukru ze wzrostem ryzyka choroby nowotworowej. Jak można było przewidzieć, wyższe całkowite spożycie cukru było związane z większym ryzykiem nowotworów. Korelacja ta była jeszcze silniejsza w przypadku raka sutka, ale nie w przypadku raka prostaty, jelita grubego oraz płuc. Co ciekawe, ryzyko raka piersi wzrastało szczególnie w przypadku wyższego spożycia cukru pochodzącego z napojów oraz nabiału.

Uzyskane przez naukowców dane wskazują na słuszność interwencji prowadzących do zmniejszenia spożycia cukru w społeczeństwach.

Źródło: termedia.pl