Badanie krwi wykryje raka przewodu pokarmowego

Badanie krwi w kierunku obecności wolnokrążącego DNA pochodzącego z obecnych w organizmie komórek nowotworowych wykrywa sygnały metylacji DNA nowotworów przewodu pokarmowego, zwykle bardzo trudnych do wykrycia we wczesnym stadium.

Wyniki wstępnych badań nad tą metodą, pomocną w wykrywaniu raka przewodu pokarmowego we wczesnych stadiach zaawansowania, przedstawiono podczas ASCO 2020 Gastrointestinal Cancers Symposium, które odbyło się w dniach 23–25 stycznia w San Francisco, USA.

Główny autor badania dr Brian M. Wolpin, dyrektor Centrum Nowotworów Układu Pokarmowego oraz Centrum Badań nad Rakiem Trzustki w Instytucie Onkologicznym Dana-Faber w Bostonie, tak opisuje nową metodę diagnostyczną: „Potencjał tego testu polega na możliwości wczesnego zdiagnozowania raka, w jego wczesnym stadium zaawansowania, gdy można go skutecznie leczyć. Możliwość wykorzystania tego testu w celu wykrycia różnych typów raka może być bardzo cenna. W stosunku do wielu typów nowotworów, które ten test może wykryć, nie są obecnie dostępne testy przesiewowe, które pozwalałyby na ich wcześnie wykrycie, kiedy nie występują jeszcze objawy choroby”.

Wczesne wykrycie nowotworów przewodu pokarmowego jest niezwykle trudne. Ze względu na położenie narządów układu pokarmowego głęboko w ciele wykrycie niewielkich guzów podczas badania fizykalnego jest bardzo trudne. Nie dysponujemy żadnymi badaniami przesiewowymi w przypadku nowotworów pęcherzyka żółciowego, przewodu żółciowego czy trzustki. Istnieją natomiast dla innych rodzajów nowotworów przewodu pokarmowego,  Dla raka jelita grubego czy żołądka opracowano i wdrożono badania przesiewowe , jednak wiele z tych testów jest inwazyjnych i ludzie niechętnie się im poddają.

Będący przedmiotem opisywanego badania test, oparty na analizie próbki krwi i pozbawiony niedogodności związanych z proponowanymi obecnie badaniami przesiewowymi, może stać się skutecznym narzędziem wczesnego diagnozowania nowotworów przewodu pokarmowego.

Badania wykazały wysoką dokładność testu: jego czułość kształtuje się na poziomie ponad 80%, swoistość przekracza 99%.

W kolejnej fazie badań nad nowatorską metodą wczesnej diagnostyki nowotworów układu pokarmowego nastąpi weryfikacja skuteczności testu jako badania przesiewowego w dwóch badaniach klinicznych na dużych grupach osób, obejmujących 100 tysięcy kobiet i 50 tysięcy mężczyzn.

Źródło: onkonet.pl; Zdjęcia: Catalin – stock.adobe.com