Rak jelita cienkiego a celiakia

Osoby chorujące na celiakię mają zwiększone ryzyko raka jelita cienkiego – dowodzi badanie kohortowe ESPRESSO, w którym poddano analizie dane szwedzkich pacjentów z celiakią.

Badanie objęło dane 48 tysięcy pacjentów z lat 1965-2017, u których celiakię stwierdzono na podstawie obecności atrofii kosmków jelitowych (3 lub 4 w skali Marsha). Do każdego chorego na celiakię dobrano pięć osób bez objawów choroby trzewnej, tworzących grupę kontrolną (liczącą 269 tysięcy osób).

Analiza danych wykazała, że w porównaniu z grupą kontrolną pacjenci z celiakią mieli zwiększone ryzyko gruczolakoraka jelita cienkiego oraz gruczolaków jelita cienkiego w porównaniu z grupą kontrolną, przy czym sama częstość występowania gruczolakoraków jelita cienkiego była bardzo rzadka. W grupie chorych na celiakię odnotowano jeden dodatkowy przypadek gruczolakoraka jelita cienkiego na 2944 pacjentów w ciągu 10 lat w porównaniu z grupą kontrolną, zatem w liczbach bezwzględnych ryzyko wystąpienia gruczolakoraka jelita cienkiego pozostaje niewielkie. Autorzy badania nie zalecają więc screeningu chorych na celiakię pod kątem gruczolakoraka jelita cienkiego.

Źródło: termedia.pl