Chemioterapia w domu?

Część pacjentów onkologicznych będzie się leczyć w domu, bez uciążliwych dojazdów, kolejek i długich godzin oczekiwania? Prezes NFZ Adam Niedzielski zapowiada: „We współpracy z prof. Lucjanem Wyrwiczem z Kliniki Onkologii i Radioterapii Centrum Onkologii w Warszawie pracujemy nad projektem zarządzenia w sprawie wprowadzenia chemioterapii jednodniowej z wykorzystaniem jednorazowych urządzeń medycznych służących podawaniu chemioterapii we wlewach ciągłych w warunkach domowych”.

Projekt dotyczy chorych z nowotworami przewodu pokarmowego, stanowiących 25% wszystkich przypadków raka w Polsce. Pacjenci, zamiast dwudniowego pobytu w szpitalu, będą mogli prowadzić normalny tryb życia, przebywając w domu i pracując. Już teraz jest to możliwe dzięki metodzie wielodobowych wlewów chemioterapii przy użyciu pomp elastometrycznych, stosowanej w Centrum Onkologii przy ul. Wawelskiej w Warszawie już od dziesięciu lat – informuje „Rzeczpospolita”.

„Choć taka metoda jest nieopłacalna dla szpitala (za hospitalizację onkologiczną w celu podania chemioterapii otrzymuje 550 zł za osobodzień, a zakup przenośnego infuzora to zaledwie kilkanaście procent tej kwoty), centrum inwestuje w komfort pacjenta. […] Dzięki temu uwalniamy łóżka onkologiczne, na których możemy położyć pacjentów, którzy wymagają naszej wzmożonej uwagi, np. tych z powikłaniami. Większość chorych przyjmujących chemioterapię z infuzora nie wymaga stałej opieki personelu medycznego, a nawet chorzy, którzy z jakichś powodów muszą jednak przyjmować chemię w szpitalu, dostają ją za pośrednictwem infuzora, a nie pomp, co stanowi oszczędność dla szpitala. Pielęgniarki mogą bowiem zająć się ciężej chorymi – tłumaczy prof. Lucjan Wyrwicz w rozmowie z „Rzeczpospolitą”.

Według szacunków prof. Lucjana Wyrwicza chemioterapię może otrzymywać w ten sposób nawet 500 pacjentów w całej Polsce, którzy każdego dnia zajmują 250 łóżek szpitalnych. „Uwolnienie” miejsc w szpitalach zapewniłoby miejsca dla innych chorych czekających w kolejce, a także oszczędności dla NFZ.

Źródło: K. Lurka, termedia.pl