Styczniowa lista leków refundowanych – nowe możliwości dla pacjentów onkologicznych

Pod koniec grudnia Ministerstwo Zdrowia ogłosiło najnowszą listę refundacyjną, która wprowadziła kilka zmian, ważnych dla chorych onkologicznie.

Pod wpływem nacisków organizacji pacjenckich i środowiska lekarskiego MZ otworzyło nową linię leczenia dla chorych na nieoperacyjnego miejscowo zaawansowanego lub przerzutowego raka piersi. Opisywana szeroko w mediach Kadcyla (stanowiąca kombinację trastuzumabu i emtanzyny) będzie w końcu dostępna w programie „Leczenie raka piersi”.

Ponadto, aby w pełni zabezpieczyć leczenie pacjentek z rakiem piersi w ramach refundacji aptecznej refundowane będą leki zawierające anastrozol, letrozol i eksemestan we wskazaniu pozarejestracyjnym: „Hormonozależny i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie hormonoterapii stosowanej z powodu zaawansowanego nowotworu (możliwe wcześniejsze stosowanie hormonoterapii uzupełniającej wczesnego raka piersi) w przypadkach innych niż w ChPL”.

Ponadto styczniowa lista refundacyjna niesie nową nadzieję pacjentów z ostrą białaczką szpikową: rozszerzone zostały wskazania leku Vidaza (azacitidinum). Dzięki temu będzie można objąć leczeniem szerszą grupę chorych.

Od początku 2020 roku w programie „Leczenie chorych na chłoniaki złośliwe (ICD – 10 C82, C83)” Lek Gazyvaro (obinutuzumab) będzie stosowany w pierwszej i kolejnych liniach leczenia tego nowotoworu. Decyzja ta spowodowała obniżenie ceny leku o 25% we wszystkich wskazaniach refundacyjnych.

Ostatnią z nowości na styczniowej liście refundacyjnej jest kolejny inhibitor ALK – farmaceutyk Zykadia (ceretynib), dostępny w ramach programu „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca”.

Źródło: zwrotnikraka.pl; Zdjęcia: weyo – stock.adobe.com