HIPEC: dobry kierunek w leczeniu zaawansowanego raka jajnika

Metoda HIPEC skutecznie leczy zaawansowanego raka jajnika.

Mamy do czynienia ze stałym wzrostem zachorowań na raka jajnika. Z jego powodu umiera co roku na świecie ponad 114 000 kobiet. Rokowanie w zaawansowanym raku jajnika jest zasadniczo niepomyślne, wiele jednak zależy od stanu zaawansowania choroby i przyjętego leczenia. Jeszcze niedawno medycyna akademicka nie miała wiele do zaoferowania pacjentkom z rakiem jajnika w III i IV stopniu zaawansowania. W ostatnich latach pojawiła się możliwość skutecznego leczenia zaawansowanego raka jajnika metodą HIPEC.

HIPEC (Hyperthermic IntraPEritoneal Chemotherapy) Dootrzewnowa Chemioterapia Perfuzyjna w Hipertermii, polegająca na połączeniu operacji chirurgicznej z miejscową chemioterapią podgrzanym cytostatykiem.

HIPEC jest rodzajem miejscowej hipertermii, odbywającej się przez podgrzewanie płynu infuzyjnego zawierającego cytostatyk, który krąży w obiegu jama brzuszna-pompa-jama brzuszna. Podniesienie temperatury leku wzmacnia jego efekt cytotoksyczny, a także powoduje korzystne dla pacjenta zmiany w środowisku komórek nowotworowych, m.in. pobudza układ odpornościowy, hamuje podział komórek nowotworowych, a ponieważ są one bardziej wrażliwe na wysoką temperaturę – powoduje ich apoptozę.

Technika ta okazuje się bardzo skuteczna w leczeniu przerzutów raka jajnika.O tym, jak przebiega procedura HIPEC, jakie korzyści odnoszą z niej pacjentki i kto może z niej skorzystać, przeczytacie w najnowszym wydaniu kwartalnika „Aktualności Medyczne”.