HIPEC w końcu refundowany

12 października 2018 roku Minister Zdrowia wprowadził refundację dla procedury dootrzewnowej chemioterapii perfuzyjnej w hipertermii (HIPEC) w połączeniu z zabiegiem cytoredukcyjnym. Obejmie ona wszystkie zgłoszone do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wskazania. Są nimi śluzak rzekomy otrzewnej, międzybłoniak otrzewnej, przerzuty do otrzewnej raka jelita grubego, żołądka, jajnika.

Po wdrożeniu tej procedury przez NFZ będzie można wykonywać refundowane wysokospecjalistyczne zabiegi leczenia pierwotnych i przerzutowych nowotworów otrzewnej. Dotychczas nie było możliwe, co znacząco ograniczało dostępność tego skutecznego sposobu leczenia.

Przerzuty nowotworów do otrzewnej są określane jako przerzuty odległe, a rokowanie jest z reguły niepomyślne. Średnie przeżycie w nieleczonym stadium zaawansowanym kształtuje sie na poziomie 6 miesięcy. Dootrzewnowa Chemioterapia Perfuzyjna w Hipertermii (HIPEC – Hyperthermic IntraPEritoneal Chemotherapy) jest metodą pozwalającą na uzyskanie dobrych i bardzo dobrych wyników leczenia przerzutów do otrzewnej. Im mniejsze i zajmujące mniejszy obszar są przerzuty do otrzewnej, tym lepsze są wyniki leczenia. HIPEC daje chorym szansę na leczenie w przypadkach, w których wcześniej nie było ono możliwe.

Warunkiem uzyskania dobrych wyników leczenia jest wykonanie całkowitej (CC-0) lub prawie całkowitej ( CC-1) cytoredukcji masy nowotworu, czyli jego wycięcie. Są to trudne technicznie i długotrwałe operacje, których średni czas wynosi od 6 do 8 godzin, a często jeszcze dłużej. Z tego powodu, pomimo zaawansowanej choroby nowotworowej, pacjent musi być w dostatecznie dobrej kondycji fizycznej, tak, by mógł bezpiecznie przejść obciążający zabieg chorurgiczny wraz z jednoczesną chemioterapią dootrzewnową w podwyższonej temperaturze.

Rokowanie u chorych po całkowitej cytoredukcji i HIPEC jest zdecydowanie lepsze aniżeli u chorych nieleczonych. W przypadku śluzaka rzekomego otrzewnej (pseudomyxoma peritonei) można uzyskać wyleczenie aż u 95% chorych we wczesnych stopniach zaawansowania. W przypadku raka jelita grubego przeżycie 5-letnie można uzyskać u 30% do 50% chorych. Zabiegi te można stosować również w przypadku innych nowotworów, gdzie otrzewna jest jedynym miejscem przerzutów: u chorych z przerzutami do otrzewnej raka żołądka, raka jajnika, raka trzustki, międzybłoniaka otrzewnej (mesothelioma peritonei), mięsaka przestrzeni zaotrzewnowej.

(Źródło: onkonet.pl, hipec.pl)