Od grudnia rusza pilotaż Krajowej Sieci Onkologicznej

Zapowiadany przez Ministerstwo Zdrowia pilotaż programu Krajowej Sieci Onkologicznej, nowego modelu organizacji opieki onkologicznej w naszym kraju, rusza od grudnia tego roku. Zgodnie z założeniami KSO każdy pacjent onkologiczny, niezależnie od miejsca zamieszkania, będzie miał zapewnioną kompleksową opiekę zgodną z wytycznymi terapeutycznymi. Przez wszystkie etapy leczenia przeprowadzi go wyznaczony koordynator.

Program pilotażowy ma zweryfikować nową formę organizacji opieki onkologicznej pod względem jej jakości i efektów klinicznych. Ma ona dodatnio wpłynąć na wyniki leczenia onkologicznego. Weryfikacji zostanie poddana skuteczność ścieżek postępowania w pięciu najczęściej występujących w Polsce typach nowotworów: raku piersi, płuca, jajnika, jelita grubego i gruczołu krokowego.

Do przeprowadzenia pilotażu KSO wytypowano województwa dolnośląskie i świętokrzyskie. Za ich wyborem przemawiały zróżnicowana liczba i rozmieszczenie ludności oraz struktura świadczeniodawców i zapadalność na poszczególne typu nowotworów. Na Dolnym Śląsku ośrodkiem koordynującym będzie Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu wraz z dwunastoma podmiotami leczniczymi. W województwie świętokrzyskim będzie to Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach wraz ze współpracującymi szpitalami.

Pilotaż będzie realizowany w dwóch etapach. Pierwszy z nich, którego realizacja rozpoczyna się 1 grudnia, potrwa do 31 maja 2020 r., przy czym w pierwszym kwartale 2019 r. pilotaż ma być rozszerzony o dwa kolejne województwa.

Jednym z ważnych elementów pilotażu będzie call center dla pacjentów onkologicznych, gdzie chory otrzyma pakiet istotnych informacji dotyczących leczenia. Ponadto będzie mógł umówić wizytę w poradni onkologicznej na konsultację lub badania, odwołać ją lub zmienić jej termin, uzyskać informacje o dostępności wyników badań lub dotyczące postępowania w przypadku wykrycia nowotworu. Ponadto pacjent dowie się, jak przygotować się do wizyty w szpitalu i zyska dostęp do informacji o certyfikowanych placówkach i oddziałach onkologicznych w pobliżu jego miejsca zamieszkania. Koszt realizacji pilotażu ma wynieść 48 mln zł.

(Źródło: termedia.pl)