HIPEC w Łodzi

Szpital im. M. Kopernika w Łodzi dołączył do ośrodków wykonujących zabieg cytoredukcji połączonej z dootrzewnową chemioterapią perfuzyjną w hipertermii (HIPEC). W Polsce zabiegi HIPEC oferują jeszcze ośrodki w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Lublinie, Bydgoszczy, Wrocławiu oraz Brzezinach.

Kolejny ośrodek dysponujący sprzętem do zabiegów HIPEC jest w Polsce bardzo potrzebny: obecnie wykonywanych jest w naszym kraju około 500 tego typu zabiegów rocznie, podczas gdy zapotrzebowanie na operacje HIPEC wynosi około 1000 na rok.

Chemioterapia nowotworów przewodu pokarmowego lub układu moczowo-płciowego dających przerzuty do jamy otrzewnej, a więc o niekorzystnym rokowaniu, często nie przynosi spodziewanych efektów. Nowotwory te są oporne na działanie cytostatyków podawanych dożylnie. Powodem tego jest skąpe unaczynienie i tzw. bariera krew-otrzewna.

Dzięki zastosowaniu dootrzewnowej chemioterapii perfuzyjnej w hipertermii (HIPEC) w połączeniu z cytroedukcją można zaproponować wielu chorym z nowotworem pierwotnym otrzewnej lub rozsiewem innego nowotworu do otrzewnej skuteczną formę leczenia. Do tej grupy zaliczają się pacjenci ze śluzakiem rzekomym otrzewnej i międzybłoniakem otrzewnej i z przerzutami raka nabłonkowego jajnika, raka jelita grubego i cienkiego, raka trzustki, żołądka i piersi.

Prof. Arkadiusz Jeziorski, Kierownik II Oddziału Chirurgii Onkologicznej – Kliniki Chirurgii Onkologicznej UM w Łodzi, Konsultant Krajowy w Dziedzinie Chirurgii Onkologicznej mówi: „Wydaje się, że metoda ta powinna wejść na stałe do rutynowego postępowania chirurgicznego w Chirurgii Onkologicznej w przypadku zaawansowanych nowotworów złośliwych jamy brzusznej. Powinna być również rozważana w sytuacjach, gdy po otwarciu jamy brzusznej chirurg stwierdza nawet minimalne depozyty otrzewnowe sugerujące rozsiew do otrzewnej. Uważa się także, że jest to aktualnie jedyny sposób postępowania u chorych z rozsiewem nowotworowym, który daje konkretną możliwość przedłużenia życia bez objawów postępu lub wręcz z obserwowanym zahamowaniem postępu choroby nowotworowej”.

(Źródło: onkonet.pl)