Oncoindex: pierwszy portal wskazujący poziom dostępności terapii onkologicznych

Fundacja Onkologiczna Alivia otworzyła portal Oncoindex – to pierwsza strona internetowa w naszym kraju, ukazująca aktualny poziom dostępności terapii onkologicznych zgodnych z aktualną wiedzą medyczną.

Dzięki przedsięwzięciu Fundacji Alivia chorzy zyskają wiedzę, jak znacząco leczenie oferowane przez polską służbę zdrowia odbiega od gwarantowanej im prawnie terapii zgodnej z aktualną wiedzą medyczną. Obecnie przepaść między rzeczywistością a zapisami prawnymi jest ogromna: Oncoindex kształtuje się na poziomie minus 71. Jest to poziom długu publicznego państwa wobec pacjentów onkologicznych. Jego skutkiem jest cierpienie i przedwczesna śmierć kilkudziesięciu tysięcy Polaków każdego roku.

Choć prognozy wskazują, że zachorowań na raka będzie coraz więcej, polska służba zdrowia – zgodnie z danymi OECD – już teraz nie radzi sobie ze zgodnym ze standardami leczeniem nowotworów. Umieralność z powodu chorób nowotworowych jest w Polsce wyższa niż w Rosji, a skuteczność leczenia raka jelita grubego – niższa niż w Turcji.

Raport Fundacji Alivia z marca 2017 r. odsłonił bolesne fakty: wśród 19 analizowanych obszarów terapeutycznych tylko w jednym pacjenci byli leczeni zgodnie z aktualną wiedzą medyczną. Około 70% leków było dla polskich chorych niedostępnych lub ich dostępność była ograniczana w sposób sztuczny z powodu limitów budżetowych.

Bartosz Poliński, prezes zarządu Fundacji Alivia, mówi: „Już dwukrotnie, w 2015 i 2017 roku publikowaliśmy dane dotyczące dostępności leków w Polsce, teraz stworzyliśmy jeszcze bardziej precyzyjne narzędzie, które będzie stale aktualizowane. Wartość wskaźnika można sprawdzać na stronie www.oncoindex.org”.

Baza Oncoindexu obejmuje 10 guzów litych oraz 10 chorób hematoonkologicznych (w ramach ośmiu wskazań), będących najczęstszymi przyczynami zgonów pacjentów onkologicznych w Polsce (70% wszystkich zgonów z powodu chorób nowotworowych). Dane na temat śmiertelności pochodzą z Krajowego Rejestru Nowotworów. Za wyznacznik współczesnej wiedzy medycznej przyjęto najnowsze zalecenia terapeutyczne Europejskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ESMO).

Wskaźnik minus 100 oznacza, że żaden lek nie jest dostępny dla żadnego pacjenta, natomiast 0 – że każdy chory może być leczony zgodnie z aktualną wiedzą medyczną. Wskaźnik będzie aktualizowany na bieżąco (co 2-3 miesiące), z uwzględnieniem zmian w standardach ESMO i na listach refundacyjnych w Polsce. 

Oncoindex na listopad 2018 r. przedstawia się następująco: jedynie 17% leków zalecanych w leczeniu przez ESMO jest dostępnych dla polskich chorych onkologicznie. 50% terapii rekomendowanych przez ESMO jest w Polsce całkowicie niedostępna. 33% leków jest refundowanych, jednak z ograniczeniem liczby wskazań niemającym podstaw medycznych i wynikającym wyłącznie ze względów ekonomicznych. 

Długofalowa analiy i stała aktualizacja wskaźnika umożliwi Polakom obserwację działań podejmowanych przez Ministerstwo Zdrowia oraz realną ocenę polityki lekowej państwa. 

(Źródło: rynekzdrowia.pl)