Od stycznia zmiany w wykazie leków refundowanych w onkologii

Minister Zdrowia Łukasz Szumowski opublikował obwieszczenie aktualizujące wykaz leków refundowanych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Nowa lista refundacyjna weszła w życie z początkiem 2019 roku. Zmiany dotyczą także pacjentów onkologicznych.

Aktualny program lekowy w terapii raka płuca został poszerzony o nowy lek z obszaru immunoterapii nowotworów: cząsteczkę atezolizumab dla pacjentów z płaskonabłonkowym i niepłaskonabłonkowym rakiem płuca w drugiej linii leczenia. Nowy immunoterapeutyk będzie dostępny dla tych chorych, którzy spełniają kryteria wymienione w programie lekowym. 

W styczniowej aktualizacji listy refundacyjnej, rozszerzono grupę pacjentów, dla których dostępny będzie inny immunoterapeutyk – kryzotynib. Jego refundacja będzie się odbywać w ramach programu „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca” w pierwszej linii leczenia, jak również w grupie pacjentów ze stwierdzoną mutacją genu ROS1. 

Kolejną nowością na najnowszej liście refundacyjnej jest także wenetoklaks, stosowany w leczeniu przewlekłej białaczki limfocytowej (PBL). Od początku tego roku będzie on w końcu finansowany ze środków publicznych dla chorych kwalifikujących się do programu lekowego dla pacjentów z mutacją TP53 lub delecją 17p, którzy przestali odpowiadać na ibrutynib. 

Przypomnijmy, że w listopadzie 2018 roku ramach aktualizacji listy refundacyjnej poszerzono zakres refundacji dla pomalidomidu w leczeniu nawrotowego i opornego szpiczaka mnogiego. Zmodyfikowany program lekowy Pomalidomid zapewnia od 1 listopada dostęp do tego nowego immunomodulującego leku w terapii szpiczaka także dla chorych po drugim rzucie choroby, czyli po nawrocie. Do tej pory bowiem lek był refundowany wyłącznie dla pierwszej i drugiej linii leczenia szpiczaka mnogiego (plazmocytowego). 

(Źródło: zwrotnikraka.pl)